Troens fodspor i landet i 1000 år

Denne bog vil to ting: Den vil give et overblik over kristendommens historie i Danmark. Hvordan vi blev kristne, og hvordan den kristne tro har udviklet og ændret sig gennem tiderne. Og den vil se på, hvilke fodspor kristendommen har sat i vores historie. Hvordan den kristne tro har udviklet og ændret os gennem tiderne og været med til at gøre os til dem, vi er i dag.

Kristendommen har påvirket os. Vi har navne fra Bibelen: Adam, Eva, David, Maria, Peter og Johannes.

Kirken har indført begravelser på kirkegårde.

Klostrenes opdeling af døgnet med tid til bøn og arbejde bliver set som begyndelsen på en opdeling af vores tid i arbejdsliv og fritidsliv.

Klostrene begyndte at hjælpe syge og fremmede. Det er senere blevet en af velfærdssamfundets opgaver.

Vi har bevaret det danske sprog, fordi man under reformationen begyndte at synge salmer på dansk i kirken og fik læst op på dansk fra Bibelen.

En mere kuriøs påvirkning er, at franske kristne kom hertil med kartofler, franskbrødet, køkkenhaven, persillen og tobakken.

Nogle gange er sammenligningerne søgte. Som når Indre Missions missionshuse sammenlignes med moderne fitnesscentre. Man går til fitness for at få et fedtfrit liv her på jorden, men i missionshuset på grund af angstens sved for at gå fortabt i helvede.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Troen bortforklares

I Apostlenes Gerninger står der, at den første kirke voksede ved, at Herren dagligt føjede nogle til. Men Gud og Helligånden er slet ikke en faktor i denne bog. Det har som konsekvens, at troen ikke får lov at være noget i sig selv, men bortforklares som en effekt af nogle ydre omstændigheder.

Harald Blåtand omvender sig ikke, fordi han bliver overbevist om, at kristendommen er sand, men af politiske grunde, for at få fred med den tysk-romerske kejser.

Når reformationen lykkes i Nordeuropa, er det ikke, fordi man vurderer, at Luther siger noget rigtigt. Det er på grund af muslimerne, for paven brugte sine kræfter på krig med tyrkerne i Mellemeuropa og kunne ikke samtidig bekæmpe den lutherske lære længere nordpå.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud er væk

Det kan godt være, man ikke kan påvise, hvordan Gud virker med i kirkehistoriens gang. Men derfor behøver man ikke at afvise ham og en åndelig virkelighed ved at forklare troen som bestemt af politiske, økonomiske eller samfundsmæssige forhold.

Bogen giver mange faktuelle og også interessante oplysninger om kristendommens indflydelse på vores samfund og kultur, men den regner ikke med Gud som en levende virkelighed. Og det er et problem, for hvis vi godtager bogens forklaringer, overtager vi et verdensbillede – og en kirkehistorie – uden Gud.

Peter Lodberg: Danskernes tro gennem 1000 år
270 sider • 249,95 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag