Uafsluttede overvejelser og refleksioner

Forfatteren Jens Smærup Sørensen har i en årrække skrevet en månedlig klumme til Kristeligt Dagblad, 41 af disse har Kristeligt Dagblads Forlag nu udgivet i bogform under titlen ”Refleksioner”.

I forordet giver Jens Smærup Sørensen som begrundelse for sit i sin tid ”ja” til bladet, at det skulle være refleksioner og overvejelser, som ikke fordrede et endegyldigt facit eller en fuld afklaring fra skribentens hånd. Det er der da heller ikke tale om, selvom det er åbenlyst, hvor forfatteren stiller sig i forhold til de emner, han tager op. Emnerne strækker sig over alt fra indvandring, danskhed, Udkantsdanmark over magtstrukturer, erhvervsliv, materialisme, kapitalisme og elite til sprog og litteratur. Som forfatter tager han i mange tilfælde afsæt i andre forfatteres litteratur, om det så er Leo Tolstoj, Søren Kierkegaard, Halldór Laxness, Henrik Pontoppidan, Thomas Mann, Johannes V. Jensen eller Helle Helle og Yahya Hassan, blot for at nævne et lille udsnit. Man kommer altså lang omkring på de i alt 178 sider, bogen fylder.
Her vil jeg blot dykke ned i et par af klummerne, nemlig ”Frihedsmaskineriet” (s. 39-42) og ”Hvad efteråret tænker” (s. 96-99). I ”Frihedsmaskineriet” tager Jens Smærup Sørensen fat på tanken om penge og rigdom som frihedsskabende. Han anerkender, at det at have penge nok giver en frihed, som de fattige ikke kender til. Men der, hvor rigdommen for alvor tager over, leder den ind i trældom, for vi vil stadig have mere og mere, så vi til sidst sidder fast i materialismens greb: ”Således sidder vi i en fælde, som intet diktatur har kunnet konstruere så lumsk: Vi véd, at den frihed vi har vundet, er forbundet med – er betingelse for og baseret på – vækstøkonomien; vi må derfor forblive denne økonomis trælle”. Friheden fra vækstøkonomiens trældom er derimod, ”ikke bare [at] gøre hvad vi sådan kan få lyst til, men hvad vi selv mener er det rigtigste”. Mens det er rigdommens åg, der tages under behandling i ”Frihedensmaskinen”, er det aktivismen i ”Hvad efteråret tænker”. Her opfordres vi til ikke blot at lade ferier og fridage være optankningsperioder for at kunne opretholde den høje effektivitet, men at lære af efteråret og vove at give slip, resignere og for en tid overgive os til vinteren.

Klummerne har en iboende tyngde, både sprogligt og indholdsmæssigt, så det skulle være overflødigt at opfordre til, at man læser bogen langsomt og kun én klumme ad gangen. Det vil sandsynligvis komme helt af sig selv.

Jens Smærup Sørensen: Refleksioner
178 sider • 249,95 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag