Om det at være menneske

Torben From dykker ned i den kritiske tradition omkring Søren Kierkegaards forfatterskab.

Forfatterskabet er digterisk, men ikke kun – filosofisk, men ikke kun – teologisk, men ikke kun. Forfatterskabet kan læses og tolkes på alle tre måder, men selv vil det noget andet: Det vil eksistensmeddelelse, det vil tilegnelse i inderlighed, det vil den enkelte læsers selvvirksomhed, i personlig afgørelse: ”Betænk du Dit eget Liv”! S.18

Søren Kierkegaards forfatterskab fødtes i kritik, skriver forfatteren, Torben From. Pseudonymer, der kritiserer hinanden, samtidskritik, kulturkritik og kirkekritik er nogle af de gennemgående temaer i Kierkegaards forfatterskab. Men det ikoniske forfatterskab har samtidig selv pådraget sig kritik fra nogle af de skarpeste hjerner herhjemme og i det store udland. Torben Froms bidrag til den omfattende Kierkegaard-litteratur dykker netop ned i denne kritiske tradition og udgør en slags ’kierkegaardkritikkens idehistorie’.

Georg Brandes, Harald Høffding, Vilhelm Grønbech, Theodor Adorno, Emmanuel Levinas, Knud Hansen, K.E. Løgstrup, Thorkild Bjørnvig, Villy Sørensen, Joakim Garff, Peter Tudvad og Flemming Harrits er således hovedkilderne til at se Kierkegaards forhold til kærlighed, menneskelighed, verden-kirke, teologi, kultur, naturvidenskab, historie osv. osv. efter i sømmene.
Der er ingen tvivl om, at Torben From er velbevandret både i Kierkegaard og i dennes kritikere. Bogen giver på den vis en glimrende oversigt over nogle af de væsentlige forbehold, man kan have over for eksempelvis Kierkegaards kultursyn, eller hans nærmest selvpineriske trosliv. Men egetbidraget, fra forfatterens side, begrænser sig desværre også til en samordning af denne idehistoriske Kierkegaardskritik, foruden nogle få siders indledning og afslutning. Dermed bliver det primært til en interessant akademisk øvelse, med enkelte nye vinkler, som beriger læserens ønske om at forstå det Kirkegaardske univers.

Torben From: Om det at være menneske – Kierkegaard – kritik, idéhistorisk belyst
193 sider • 249,95 kr.
Forlaget Hovedland