Kirker udgiver fælles hæfte om den kristne tro

Noget om den kristne tro er et lille hæfte udgivet af en bred vifte af kirker i Danmark. I hæftet præsenteres kristendommens kerne med udgangspunkt i det, de forskellige kirkeretninger er fælles om.

Det er Folkekirken, Den katolske Kirke og en række frikirker, som med udgangspunkt i Fadervor inviterer på en rejse, hvor kristendommens kerne præsenteres. Med smukke fotos og korte tekster tages der fat på emner som Gud Fader, skabelse, ondskab, skyld, tilgivelse – og selvfølgelig kernen i det hele, Jesus’ død og opstandelse. Også pinse og treenigheden forklares.
Hæftet henvender sig både til dem, der er nysgerrige på den kristne tro, og til dem, der er vant til at komme i kirke. Udgivelsen kan med fordel bruges som udgangspunkt for samtaler om kirke, tro og eksistens.

Noget om den kristne tro v/ skribent Bent Bjerring Nielsen
26 sider • 34,95 kr. /rabat ved køb af flere stk.
Udgivet af Danske Kirkers Råd, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Bibelselskabet