Seks forfattere inviterer os med ind i syv uforglemmelige møder med Gud

Studiehæftet ’Syv uforglemmelige møder’ er udvalgte fortællinger fra Bibelen sat under lup af seks forskellige forfattere.

Et personligt møde med Gud kan ændre et menneskeliv for altid. Det har mange erfaret op gennem tiden. I dette lille studiehæfte dykker vi ned i nogle af de mange fortællinger i Bibelen, hvor mennesker har haft et personligt møde med Gud. Lene Kjær Andersen, Vibeke Sode Hjorth, Elisabeth Holdensen, Michael Bak Nygaard, Sprint Aagaard Korsholm og Holger Haldrup har hver valgt deres møde/møder og ønsker med hæftet at give rum til at dykke ned i bibelske møder, som mange vil kunne spejle sig i i dag.

Kom tættere på Hagaj fra Gammel Testamente og to kvinder i Ny Testamente, der møder helbredelse og frelse i mødet med Jesus. Og på Nikodemus, Peter og Paulus, der i møder med Jesus får vendt op og ned på det, de troede, de vidste. I Jesus’ møde med to af samfundets udskud, den blinde Bartimæus og tolderen Zakæus, udfordres vi til at ransage vores egen tilgang til forskellige samfundsklasser.

Bagerst i hæftet præsenteres forfatterne, og der er ekstra sider med plads til egne notater. ”Giv dig tid til at ’tygge’ på hver enkelt spørgsmål, og lad eventuelt dine svar indgå i din bøn” lyder det i forordet fra forlaget. Studiehæftet et velegnet til både studie i grupper og for sig selv.

Syv uforglemmelige møder – studiehæfte
Af Lene Kjær Andersen, Vibeke Sode Hjorth, Elisabeth Holdensen, Michael Bak Nygaard, Sprint Aagaard Korsholm og Holger Haldrup
48 sider. 49,95 kr. Lohses Forlag