Ateistens lille gud

”Ateismen er egentlig en tom skal – en afvisning af eksistensen af en skabende og personlig Gud. Men hvad stiller vi så op med verden herfra – og hvad stiller vi op med hinanden?” Citat fra ’Tro og tvivl – selv ateister kan trænge til lidt gud’

Ib Ulbæk, lektor i sprogpsykologi ved Københavns Universitet, har skrevet en bog, som tager fat på mødet mellem ateisten og den kristne. Inspirationen kommer af, at forfatterens kæreste kommer fra en apostolsk kirkebaggrund, mens han selv betragter sig som ateist eller måske agnostiker.

Bogens ærinde er at se på, hvordan man som moderne dansker kan have glæde af kristendommen, og især en eksistentiel kristendomstilgang. Naturligvis er ateistens umiddelbare forhold til kristendommen yderst kritisk, men som forfatteren indledningsvist er inde på, så er det at være menneske forbundet med et ønske om, at tilværelsen skal være meningsfuld. Og da ateisten kendetegnes ved et ikke-forhold, altså at der ikke er en Gud, må han derfor nødvendigvis finde noget andet at udfylde rammen med.

Herefter er bolden givet op. Ulbæk fastslår ret hurtigt, at den vedholdende kamp mellem ateistiske og kristne skyttegrave vanskeliggør en våbenhvile, hvor de stridende parter måske kunne blive klogere på hinandens perspektiver. Samtidig er hans egne konklusioner meget tydeligt diskriminerende overfor de kristne – som i hans optik stort set er afgået ved døden – der stædigt, og imod al uomtvistelig viden, fastholder troen på en skaber Gud.

Hans argumentation er generelt sober, men logikken svigter nu alligevel, når vi kommer til grundlaget for mening. Den eksistentielle livstolkning – hvor Gud er skrevet ud, eller reduceret til den lille gud, som er en del af mit psykologiske beredskab – mener han er meningsgivende. Med Viktor Frankl som kilde, er det centrale altså en ”vilje til mening” s.117, men det er en fejlslutning.

Ulbæk er inspireret af Sløk, Nietzsche, Tudvad m.fl. som har det til fælles, at Guds rolle så at sige er udspillet. Dvs. hvis vi skal snakke om en gud, er han skabt i vores billede – en meget lille gud. Ulbæk anerkender at Bibelen – som litteratur at betragte – er en klassiker, som rummer mange væsentlige billeder på og udsagn om det at være menneske. Derudover er der mange interessante citater fra kloge mennesker, så der er bestemt noget at tænke over. Men ateistens gud er og bliver meget lille – hvis han overhovedet skal have lov at eksistere.

Ib Ulbæk: Tro og tvivl • 280 sider • 299,95 kr. • Akademisk Forlag Denne anmeldelse hører til: https://www.akademisk.dk/tro-og-tvivl