Bønnen Fadervor i ny version bruges nu af kristne i Frankrig

– Gud frister ikke nogen. Vi beder om, at prøvelser ikke skal få os til at falde, siger ph.d. David Pao.

I Frankrig er både katolikker og protestanter begyndt at bruge en ny version af Fadervor, hvor bønnen ”Led os ikke i fristelse” er afløst af formuleringen ”Lad os ikke fristes”. Pave Frans afviser den gamle oversættelse, fordi den ifølge ham antyder, at Gud frister mennesker til at synde.

Pavens opfattelse bliver dog imødegået af den protestantiske teologiprofessor David W. Pao fra Trinity Evangelical Divinity School i Illinois.

David Pao forklarer i The Christian Post, at ændringen skyldes opfattelsen af bønnen som en tilladelse, dvs. at Gud tillader, at mennesker fristes. Og det er ifølge paven slet ikke noget en far – eller Gud – ville udsætte sine børn for.

Men David Pao understreger, at den efterfølgende bøn netop peger på djævelen, som den, der får mennesker til at synde. Desuden mener Pao, at det græske ord, som oversættes ”fristelse”, i stedet bør oversættes ”prøvelse”. For Bibelen taler andre steder om, at Gud sætter mennesker på prøve (fx 5 Mosebog 8,2), hvorimod Jakobs Brev 1,13-14 fastslår, at Gud ikke frister nogen til synd.

I Fadervor beder vi altså om, at Gud vil beskytte os mod at falde i synd, når vi kommer ud for prøvelser.

I Bibelen på Hverdagsdansk fra 2007 findes der allerede en formulering, som gør det klart, at Gud ikke frister nogen: “Lad os ikke bukke under for fristelsen, men red os fra den Ondes angreb”, hedder det i Matt. 6,13.