Kinesere så en nova år 5 før Kristus

I foråret år 5 f. Kr. har kinesiske stjerneeksperter beskrevet en nova langs meridianen af den lysende stjerne Altair. En anden gruppe stjerneeksperter så novaen stige op i øst og fulgte den til Betlehem, hvor den stod direkte over dem, da de fandt Jesus-barnet.

Betlehemstjernen har været et mysterium siden oldtiden. Men hvis man sammenholder det, som Bibelens vise mænd og de kinesiske stjernetydere så, kan vi afgøre, hvilken del af himlen, som passer til beskrivelsen.

Det fortæller Ron Allen, grundlæggeren af International Star Bible Society, i en artikel i CharismaNews.com.

Hvis vi følger den kinesiske længdegrad og flytter Altairs meridian 25 grader mod nord, når vi de vise mænds breddegrad, som vil have været direkte over Betlehem i år 5 f.Kr. Her finder vi et sort hul, som kaldes X-1 Cygnus. Og da sorte huller er det, som bliver tilbage efter en stor nova, kan X-1 Cygnus være resterne af den nova, som vi kender under navnet ”Betlehemsstjernen”.

Det sorte hul X-1 Cygnus findes i stjernegruppen Sommertrianglen, som indeholder tre stjerner, nemlig Deneb (Herren kommer), Altair (Den sårede) og Vega (Han skal være ophøjet). Tilsammen er det et ekko af budskabet i 1 Mosebog 3,15, hvor vi læser, at ”kvindens afkom” skal hugges i hælen men også knuse slangens hoved.
X-1 Cygnus findes i stjernebilledet Cygnus (Svanen), der også er kendt som Nordkorset. Det interessante er, at det sorte hul befinder sig på Nordkorset over for det sted, hvor den sårede hæl ville være naglet til korset.

I december kan man se Betlehemstjernens placering på vesthimlen efter solnedgang. Nordkorset står nærmest ret, og de tre stjerner i Sommertrianglen ses også. Placeringen af X-1 Cygnus er ca. halvvejs mellem tværbjælken og foden af korset.

– Hvis du fortæller andre om de vise mænd, kan du gå udenfor efter mørkets frembrud og vise dem resterne af den Betlehemsstjerne, de vise mænd fulgte, slutter Ron Allen. Gennem International Star Bible Society spreder han budskabet om, hvordan himlen forkynder Guds ære. Og han peger på, at årstallet for Jesu fødsel ifølge disse data om stjernerne dermed ikke har været år 0.