Religiøs nationalisme og islamisme er de største trusler

Ilustrationsfoto

En opblussen af religiøs nationalisme blandt muslimer, hinduer og buddhister m.fl. er de største trusler imod kristne mindretal i verden. Åbne Døre gennemgår tendenser på Verdensranglisten over de lande, hvor kristne er mest forfulgt.

Fra Åbne Døre

Når man ser på Verdensranglisten 2018, er det tydeligt, at kristne og den kristne kirke er mindre og mindre velkommen i verden.

Antallet af fjendtlige handlinger mod kristne stiger og bliver mere udbredt, og de kristne er meget sårbare over for kriminalitet og forfølgelse.
Verdensranglisten 2018 viser, at Afrika (inklusive Mellemøsten) og Asien har den tvivlsomme ære at have indtaget førerpositionen.

Men midt i alle barske tendenser er der håb, og på trods af forfølgelse og pres vokser kirken, og dens krop er stærk og står fast i Kristi kærlighed.

Kristne repræsenterer modigt Kristus i fængsler – men deres navne kan ikke nævnes her, da det kan medføre forfølgelse for dem.

“Der er tusindvis af kristne rundt om i verden, som tjener Kristus ved at være ambassadører for ham i fængslerne. Og måske er det derfor, de er der. Hvordan skulle indsatte ellers høre evangeliet? Det kan være traumatisk at tjene Gud på den måde, men forhåbentlig oplever de Guds styrke og glæde. De har brug for daglig forbøn,” udtalte en landeekspert for nylig.

Kirken i Nordkorea vokser trods alt

Den hemmelige kirke vokser. Igen kan det præcise antal lande eller de præcise tal af åbenlyse grunde, men fra alle hjørner af verden modtager vi nyt om, hvordan undergrundskirkerne vokser. Det gælder for Nordkorea, Indien og for mange muslimske og buddhistiske lande.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En medarbejder fra Åbne Døre, der hjælper nordkoreanske kristne og flygtninge (der normalt tager tilbage til Nordkorea for at sprede evangeliet der) fortalte os for nylig:
”Jeg har arbejdet på denne måde i mange år, men aldrig før har jeg set så mange nordkoreanere komme til tro som i denne tid.”

”Gud svarer på vores bønner. Jeg har arbejdet på denne måde i mange år, men aldrig før har jeg set så mange nordkoreanere komme til tro som i denne tid. Hvad sker der, når Gud ændrer landet indefra? Mørkets magter vil kæmpe imod, så stærkt de kan, og selvfølgelig er kampen mere intens nu end nogensinde før. Men hvorfor? Fordi Gud sætter sine børn fri.”

To store udfordringer

Lige nu er der to globale, revolutionære bevægelser, der truer de kristne mest: Udbredelsen af religiøs nationalisme i Asien og den globale, islamistiske, revolutionære bevægelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Religiøs nationalisme

For det første: Religiøs nationalisme. Religiøs nationalisme i Asien er som en tsunami, der stiger i hastighed og højde, jo tættere den kommer på kysten. Den fejer ind over kontinentet og ødelægger mange liv. I hele Asien ser man, at de partier, som opretholder den nationalistiske ideologi, indtræder i regeringer, hvilket har været den primære årsag til den stigende forfølgelse.

Hinduer forfølger i Indien

I Indien var der i 2017 et rekordhøjt antal forfølgelser, idet der blev rapporteret om mere end 600 tilfælde.

Det har fået Indien til at rykke 17 pladser op fra nr. 28 til nr. 11. Mange tilfælde af forfølgelse bliver stadig ikke indrapporteret, så det reelle antal er langt højere.

Den primære baggrund for stigningen i antallet af forfølgelser er den voksende Hindutva-bevægelse, en nationalistisk bevægelse, som vil gøre Indien mere hinduistisk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristne bliver udelukket fra samfundet, udstødt af deres hjembyer, tilbageholdt af politiet, truet, mishandlet, udsat for vold og nogle gange endda slået ihjel.

Buddhister forfølger

Uheldigvis følger Nepal i fodsporene på ”storebror”. Nepal var ikke på top-50 sidste år, men er pludselig kommet ind på en 25. plads på Verdensranglisten 2018.

Regeringen såvel som de lokale samfund forfølger mere aktivt de kristne. Også her har der været en stor stigning i antallet af kristne, som er blevet fysisk mishandlet på grund af deres tro på Jesus. Religiøs nationalisme er ikke begrænset til Indien og Nepal.

I den buddhistiske verden er der samme tendens. Forfølgelser i lande som Sri Lanka, Bhutan og Myanmar kommer til udtryk på en anderledes måde og er langt mere raffineret.
Islamisk forfølgelse

Den anden bevægelse er den globale og revolutionære islamistiske bevægelse.

Den voksende islamistiske bevægelse er en trussel for kristne og andre ikke-muslimske samfund mange steder i verden, men mest udtalt på det afrikanske og det asiatiske kontinent.

Islamisme er den del af islam, som har en klar politisk agenda om at indføre sharia-lov og muslimsk dominans.

”Efter at have mistet fodfæste i Mellemøsten søger Islamisk Stat nye græsgange i Asien.”

Kristne er udsat for stigende forfølgelse i de muslimske lande i Østafrika, Vestafrika og Nordafrika. Det stigende niveau af forfølgelse kan blandt andet ses i det øgede pres på kristne i hverdagslivet samt i interaktionen med almindelige mennesker som for eksempel naboer, kolleger og slægtninge.

Ud over det samfundsmæssige pres udsætter de hurtigt voksende islamistiske grupper de kristne for yderligere fare. Et eksempel er Egypten, hvor det inden for rapporteringsperioden for Verdensranglisten 2018 stod klart, at grupper som Islamisk Stat (IS) er fast besluttede på at udrydde kristne i området med vold.

Efter at have mistet fodfæste i Mellemøsten søger Islamisk Stat nye græsgange i Asien, som er hjemsted for den største muslimske befolkning i verden. Med mindre regeringer og det civile samfund finder en systematisk måde at undgå endnu en opstand af terrorisme på, er risikoen for, at IS vinder fodfæste i Asien, høj.

I Asien så alle chokerede til, mens byen Marawi i Filippinerne blev indtaget af radikale, islamistiske militante (som anser sig selv for at være en del af IS). Marawi har 200.000 indbyggere og var belejret i 150 dage. IS angreb især kirker og kristne skoler, hvor de udsøgte sig de kristne og slog dem ihjel.

”Vi har det godt, takket være jeres bønner og støtte.”

Vokser gennem modstand

Når man betragter vilkårene i verden for vores medkristne, er det nemt at blive deprimeret. Men Verdensranglisten og vores rapporter fra hele verden viser, at der, hvor modstanden mod evangeliet er stærkest, forvandler Gud mennesker mest, og kirken vokser. Lad denne artikel være til information og inspiration til dine bønner.

“Vi kan vandre i tro, selv om der er mange udfordringer,” udtaler en undergrundskristen fra Nordkorea. ”Vi forsøger at holde vores tro på Kristus sand midt i alle lidelserne. Indtil vi kommer til det sted, som Gud har beredt for os, vil vi blive ved med at vandre fremad, selvom der er mange forhindringer og begrænsninger. Det er vores ønske at holde fast i troen og at sprede evangeliet. Vi husker altid på jeres kærlighed og omsorg for os. Vi har det godt, takket være jeres bønner og støtte.”