Kristne overlever bedre i trafikken

 

En videnskabelig undersøgelse viser, at risikoen for at blive involveret i et trafikuheld er langt lavere for troende. Helt præcist 92 procent lavere for kvinder og 97 procent lavere for mænd.

Resultatet kommer fra en stor livsstils-undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget bl.a. 12.000 troende danske baptister og adventister.

Ved at sammenligne denne kristne målgruppe med den øvrige befolkning, har det vist sig, at de troende kristne har en bedre sundhed på en lang række områder. Og det kan ikke altsammen skyldes en sundere livsstil.

Resultatet af undersøgelserne om trafikken undrer forskerne.
– Vi ved, at adventisterne har forbud mod at drikke alkohol, så det betyder selvfølgelig en del, men det har baptisterne ikke, bemærker Niels Christian Hvidt, som er forsker og professor ved Syddansk Universitet.
– Hvis det at tro på noget kan give et roligere sind, så kan det være, at man er mere årvågen i trafikken. Måske kan det også være noget næstekærlighedsbud, at man vil passe godt på sine medtrafikanter, siger han i et interview med TV Fyn.
Alligevel er forskellen så markant, at den ikke umiddelbart kan forklares med livsstil.

Mange trafikofre bliver påkørt af andre – helt uden egen skyld – og det skulle således ikke have nogen betydning, om de selv drak mindre alkohol eller kørte mere næstekærligt i trafikken.

Engle i trafikken?

For den troende er det nærliggende at tilskrive den store forskel, at Gud hører bøn og holder sin hånd over dem i trafikken. Mange troende kan fortælle om mirakuløse redninger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En kristen fortæller fx til Udfordringen, at han overså en stor lastbil, da han skulle køre ud på Københavnsvej i Nordsjælland. Men pludselig var det, som om en usynlig person hev rattet hårdt til højre. Først da opdagede han lastbilen suse forbi.

Han kan ikke forklare det med andet, end at der åbenbart var en engel, der reddede ham fra at blive mast.

Færre får kræft

De mange data fra den store folkeundersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget, viser også, at de troende har væsentligt lavere risiko for både kræft og diabetes. Forskerne vurderer, at en sundere livsstil med mindre alkohol gør en forskel. Til gengæld er der flere troende, som får Parkinsons sygdom, hvilket forskerne ikke har en endegyldig forklaring på.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Man kunne forestille sig, at der er flere troende, der får Parkinson, fordi de ikke får alle de andre sygdomme og lever længere end de ikke-troende, forklarer Niels Christian Hvidt.
Han mener, det nu vil være naturligt at indsamle de troendes egne svar på, hvad de tror, ligger til grund for de store forskelle.

Læs også leder her.