To kirker indgår historisk aftale

Folkekirken og Metodistkirken har i mange år haft et tæt samarbejde. På billedet ses domprovst Niels Christian Kobbelgaard (t.v.), domprovst Anders Gadegaard og Christian Alsted, biskop i Metodistkirken, (t.h.) medvirke i afslutningsgudstjenesten til Danske Kirkedage i Aalborg 2013. Foto: Danske Kirkedage.

En ny bilateral aftale med titlen ”Én tro, én dåb, én nåde” cementerer Folkekirkens og Metodistkirkens samarbejde. Det fejres med offentlige gudstjenester i København og Strandby.

Aftalen ”Én tro, én dåb, én nåde,” er den første bilaterale aftale på nationalt plan for både Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark, skriver Det mellemkirkelige Råd.

Gensidig anerkendelse

Med denne aftale bekræfter de to kirker deres kirkefællesskab og anerkender hinanden som ligeværdige kirker. De anerkender hinandens dåb, nadver og embede og bekræfter, at man kan holde gudstjeneste sammen. Man skal heller ikke ordineres på ny, hvis man som præst ønsker at skifte embede fra den ene kirke til den anden.

I forvejen har Folkekirken og Metodistkirken haft fuldt kirkeligt fællesskab, siden Folkekirken tiltrådte Leuenberg Konkordien (en samarbejdsaftale mellem de protestantiske kirker i Europa) i 2001. Metodistkirken tiltrådte dette samarbejde i 1994.

Fejring af aftalen

Folkekirkens og Metodistkirkens kirkelige fællesskab bliver fejret ved to gudstjenester i henholdsvis Strandby Metodistkirke den 4. marts 2018 kl. 10.00 og i Københavns Domkirke den 11. marts 2018 kl. 10.00.

Aftalen mellem de to kirker kan downloades i pdf. eller bestilles i bogform fra Det mellemkirkelige Råds sekretariat.