Hjælp dit barn til at navigere i verden

Børn og unge har brug for, at de voksne gør mere for at ruste dem til at leve med en kristen identitet.

Kristent Pædagogisk Institut har offentliggjort syv inspirerende artikler til forældre, der vil støtte deres børn til at leve i det moderne pluralistiske samfund.

I mange kristne børnefamilier kan det være en udfordring, at der tilsyneladende bliver et større og større gab mellem hjemmets kristne værdier og det omgivende samfunds stigende sekularisering.

Hvordan hjælper vi så bedst vores børn til at leve i den dobbelthed?

Det har Kristent Pædagogisk Institut (KPI) sat sig for at undersøge. I et projekt, ”Børn i pluralisme”, forsøger KPI at adressere den problemstilling, mange kristne forældre oplever som en udfordring.

Et synligt resultat af projektet er syv inspirerende artikler om emnet, som KPI har lagt ud på sin hjemmeside, og som behandler problemstillingen og giver forslag og idéer til at tackle den.
– Udgangspunktet er ikke, hvordan vi forholder os til ”den farlige verden derude”, men hvordan vi og vores børn frimodigt kan bidrage med vores værdier og tro i den tid og på det sted, hvor vi lever, siger Carsten Hjorth Pedersen, der er daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut.

Projektet – og de syv artikler – henvender sig både til forældre og til kirkelige fællesskaber, med inspiration og praktiske råd.

Unge efterlyser en medvandrer

Danmark er stadig præget af den kristne kulturarv. De kristne værdier præger stadig vores kultur, vores fælles værdier og identitet.

Men den voksende pluralisme/sekularisering sætter aftryk, ikke mindst hos børnene. De møder i deres hverdag – både i SFO´en, i skolen og på internettet – masser af mennesker, som har en anden religion, andre værdier, livsytringer og livsstile end dem selv, og det stiller krav til både tolerance og personlig retningssans.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For børn i kristne familier kan det være udfordrende, fordi de møder en pluralistisk virkelighed, der måske på afgørende punkter strider mod værdierne, de har med hjemmefra.
Men den nye tid skaber også nye muligheder for at være synligt til stede med sin kristne tro.

I forbindelse med projektet har Kristent Pædagogisk Institut haft en spørgeskemaundersøgelse blandt unge kristne (ca. 18-årige), der deltog i Discipeltræf i oktober arrangeret af Kristeligt

Forbund for Studerende.
Seks ud af ti unge gav udtryk for, at de har savnet, at deres forældre eller andre gjorde mere for at ruste dem til at leve med en kristen identitet i et pluralistisk eller sekulariseret samfund.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De fleste af dem (56 procent) gav udtryk for, at de havde savnet en ”medvandrer” under opvæksten, en voksen i det kristne fællesskab, som havde lagt øre til den unges problemer.

De syv artikler

De syv artikler om børn i pluralismen er skrevet af kompetente fagfolk. Artiklerne udgives ikke i trykt format, men det står enhver frit for at kopiere dem fra KPI´s hjemmeside kpi.dk og bruge dem i fx studiegrupper eller i kirkeblade osv.

Teologisk konsulent Andreas Østerlund Nielsen, Aarhus, giver en grundlæggende indføring i emnet og skriver om udfordringen, som børnene står i i en pluralistisk verden. Pluralismen er ikke et synspunkt, børnene kan være enige eller uenige i, for pluralismen er det vand, de svømmer i, skriver han.

Cand.pæd. Marianne Holst Nielsen, Aarhus, beskriver hvordan barnet formes som et menneske med tro af de fællesskaber, det indgår i, og om betydningen af omsorg, tilknytning og påvirkning.
Sognepræst Niels Jørn Fogh, Herlev, skriver om samspillet mellem kirke, kristent fællesskab og familien.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Konsulent Merete Holm Dalsgaard, Lystrup, skriver om forankring og dialog.

Professor Kurt Christensen, Aarhus, skriver om apologetik i børnehøjde. Også børn har brug for at få troen forklaret og forsvaret, skriver han, og vore svar skal være enkle, sande og omsorgsfulde.

Carsten Hjorth Pedersen (KPI) skriver om, hvordan vi svarer på børns spørgsmål til den kristne tro, samt en artikel om spørgeskemaundersøgelsen på Discipeltræf i oktober.