Masser af tegn på at Jesu opstandelse er sand

Af Iben Thranholm Cand. teol. og journalist. Samfundsdebattør.
Af Iben Thranholm. Cand teol., journalist og samfundsdebattør.

At fejre påske betyder, at man skal forholde sig til Jesu opstandelse fra de døde. Evangelierne beretter, hvordan kvinderne kom ud til graven den første dag i ugen, søndag morgen, tre dage efter at Jesu døde på korset og blev lagt i et gravkammer. De kom for at sørge, men i stedet viser Jesus sig for dem. Det var Maria Magdalene, der først fik Jesus at se.

I ugerne efter viser Jesus sig flere gange for disciplene, blandt andet på vejen til Emmaus, ved Tiberias’ sø og for den vantro Thomas, der får lov til at røre ved hans sårmærker.

Også efter sin himmelfart fortsætter Jesus med at vise sig. På vejen til Damaskus hører Paulus hans stemme og blændes af et lys. Disse vidner, der forklarer, at de har set Jesus efter hans død, er det, som bliver grundlaget for opbygningen af den kristne kirke.

Ifølge historiske kilder skulle omkring 500 mennesker have forklaret, at de så den opstandne Jesus i tiden kort efter hans død.

I dag er opstandelsen og jomfrufødslen de to begivenheder i Bibelen, som moderne mennesker siger, at de har sværest ved at tro på. Disse begivenheder er nemlig forbundet med noget overnaturligt, som sprænger rammerne for vores forståelse af, hvordan verden fungerer.

Vi tænker, at det må have været lettere for disciplene at tro på det, fordi de kendte Jesus. Men beretningen om den vantro Thomas vidner netop om, at det var lige så svært for disciplene at begribe opstandelsens mysterium, som det er for os i dag.

Der er faktisk ingen forskel på disciplene og os, for også i dag er der mange mennesker, der beretter om, at de var set Jesus. Her kan nævnes danske Charlotte Rørth, der har skrevet bogen “Jeg mødte Jesus”.

Den græsk-ortodokse mystiker Vassula Ryden har nu gennem 30 år set Jesus og hørt ham tale. I Iran er der i disse år tusindvis af muslimer, der omvender sig til kristendommen, fordi de enten ser Jesus i en drøm, eller han viser sig for dem. De er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er Jesus, Guds søn og den opstandne frelser, som de har set.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Disse visioner af Jesus er et udbredt fænomen blandt muslimer i områder, hvor kristendommen er allermest forfulgt.

Der er derfor al mulig grund til at glæde sig særligt i denne påske, hvor verden er fyldt med tegn på, at opstandelsen er sand.

Halleluja. Glædelig påske.


Artiklen fortsætter efter annoncen: