Sjov jubilæumssang om LM med noter

 

Mel.: I en kælder sort som kul
Tekst: Noa Szilas
1.
Ethundred’ og femti år
– må vi gratulere
Jubilæum, nådeår
– vi akkumulerer.
Fejrer her for alle mand
LM1 i det danske land.
Hils nu på din næste
først da kan vi feste.
2.
LM har en fin kultur:
sidder ned og synger,
mest fordi vor etiket
den på skuld’ren tynger.
Løfter hånden kun halvt op2
for ved munden at sig’ stop.
“Hov, der vor min hoge:
nu’ der kaf’ og kage!”
3.
Venner har vi mange af
i det danske landskab:
ELN3 og DBl4
højrefløjens mandskab.
KFS5 og KPl6,
venner kommer for at bli’
Vi si’r tak til alle,
som vi venner kalde.
4.
Å.S.S.7 blev S.O.S.8,
inflation i FS9.
LM plus et B og U10,
intet nyt i LS11.
SSS12 blev JOC13,14
HEN15 ti| HNE16
HPJ17 ved roret,
Så forkyndes Ordet18.
5.
Nicklas styrer T&M19,
Kaja20 skriver klummer.
Missionær’ne skriver hjem:
”Se nu til vor kummer!”.
LM’ern er i sit es,
Lindgreen21 råber: ”SOS” 22
Hør! vi mangler penge!
Støt os inden længe!”.
6.
LM’ern fra Østdanmark
snakker hele tiden
det er træls at lytte til
når man er fra Jylland.
Men fra West, der lyder det:
”… .. …
.. … .. ” 23
Det æ båre dæjli’!”
7.
”Pasta Par|y” det er ’in’
for de mindste poder.
Fylder Jesus-lovsangen
ind i deres ho’der.
Er man barn så får man grød,
til de voksne: Wien og brød 24
Og med det in mente
får vi det ’al dente’.25
8.
Hip hurral for Luthersk M
det er det vi fejrer,
mange år har du igen
mange sommerlejre.
Vi må vogte på Guds Ord
dække op et nadverbord.
Sår’n må vi stå sammen
og nu si’r vi: ”Amen!”

Forklarende noter
fra forfatteren:

1 Luthersk Mission
2 Onde tunger vil vide, at en LM’ers arme når sit absolutte højdepunkt under kaffen, når kaffekoppen føres op til munden (og ikke under lovsang).
3 Evangelisk Luthersk Netværk
4 Dansk Bibelinstitut
5 Kristeligt Forbund for Studerende
6 Kristent Pædagogisk lnstitut aka Carsten Hjort Pedersen
7 Ândelige Sange og Salmer (sangbog)
8 Sange Og Salmer (sangbog)
9 Fællessang (sangbog som nu også forefindes i en 4. udgave)
10 Luthersk Mission + Børn + Unge
11 Landsstyrelsen
12 Søren Skovgaard Sørensen (nuværende generalsekretær i LM)
13 Jens Ole Christensen (tidligere generalsekretær i LM)
14 Sætningen kan (mis)forstås i begge retninger, hvorfor den, der rimer bedst, er valgt her.
15 Hans Erik Nissen (tidligere forstander på LMH (Luthersk Missions Højskole, Hillerød))
16 Henrik Nymann Eriksen (nuværende forstander på LMH (se fodnote 15 for forklaring))
17 Henrik Peter Jensen (nuværende formand i LM)
18 Ordet ’Ordet’ refererer her til Guds ord, som det altså er repræsenteret i Bibelen (og her er der naturligvis tale om 92’er-udgaven, da den er den mest ’korrekte’ at anvende i vores kirkelige kredse og ikke
sådan noget som ”Bibelen på hverdagsdansk” og andet liberalt pjat…!)
19 Luthersk Missions interne avis ”Tro & Mission”
20 Kaja Lauterbach er en del af LM’s kommunikationsteam og skriver godt 1/3 af alle artikler i T&M.
21 Her er det LM’s resursechef, Johnny Lindgreen, der refereres til, og ikke den svenske journalist og børnebogsforfatter, Astrid Lindgren, som man ellers umiddelbart skulle tro. Den kvikke læser bemærker, at der er to e’er i Johnnys efternavn og kun ét i Astrids.
22 Her er det altså ikke en reference til sangbogen SOS (se fodnote 8), men til det internationalt anerkendte nødråb ”Save Our Souls”. Med andre ord er det altså et udtryk for et råb om økonomisk hjælp til LM.
23 Vestjyder siger jo ikke så møj, så her er der bare et halv minuts stilhed.
24 Her refereres naturligvis til det kendte bagværk Wienerbrød, i form af den såkaldte ’tøhø-humor’ (som en del fædre benytter sig flittigt af landet over), men heri ligger også en mere seriøs og teologisk funderet reference: nadveren.
25 lndrømmet: det er måske lidt søgt, men som barn får man Guds Ord i en let spiselig version som ”blød pasta”. Som voksen skal der være lidt mere at tygge på, hvorfor vi gerne vil have det ’al dente’- altså fra italiensk ’til tanden’ (hvilket jo som bekendt er en gastronomisk betegnelse for, hvordan f.eks. pasta skal tilberedes). Dog kan vi kun få en solid undervisning som voksne, når vi har børnelærdommen ’in mente’. Jf. Hebr. 5,17-14