Festlig og uhøjtidelig fejring af Luthersk Missions første 150 år

Hvis nogen havde fordomme om, at Luthersk Mission er en stivnakket og selvhøjtidelig bevægelse, blev de gjort til skamme ved jubilæumsfesten.

1000 venner fejrede lørdag, at Luthersk Mission 1. marts fyldte 150 år. Det skete ved en stor ”familiefest” for LM’ere fra hele landet i Lillebæltshallerne i Middelfart.

Det blev en meget festlig dag, hvor det meste foregik i en afslappet og selv-humoristisk stemning – noget forskellig fra det noget stive billede, som mange mennesker har fået af LM, fordi det i medierne som regel omtales som konservativt og på den teologiske ”højrefløj”.

Men LM er først og fremmest en lægmandsbevægelse af mennesker, for hvem troen på Jesus er altafgørende.

Opstod på Bornholm

LM opstod for netop 150 år siden på Bornholm i en bølge af folkelige vækkelser i Danmark, ofte ledet af lægmænd, som gjorde oprør imod de rationalistiske præster. Men nogle præster var også vakt. Det gjalt præsten P.C. Tranberg, som i en periode stod i spidsen for en vækkelsesbevægelse, der kunne samle ca. 1500 på Bornholm.

Smeden Christian Møller og hustruen Elisabeth fra Nexø var fra 1860 med i bevægelsen og meldte sig i 1863 ud af Folkekirken, ligfesom de øvrige. Møller udgav fra 1865 bladet ”Budskab fra Nådens Rige” (i dag det teologiske tidskrift Budskabet).

Han var en af lederne i bevægelsen, og han besøgte den svenske lægprædikant Rosenius i 1866. Her fik han det råd at vende tilbage til Folkekirken. Og ved et møde på gården Sortegård i Aaker på Bornholm den 1.marts 1868 blev Møller og andre venner enige om at danne foreningen ”Bornholms forening til evangeliets fremme”.

Søndag d. 14. juni 1868 samledes en stor gruppe mennesker i Almindingen og stiftede foreningen.
Året efter blev bornholmerforeningen sluttet sammen med en forening i København og en på Nordsjælland – og navnet blev forandret til Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme i Danmark.

Blæsermodtagelse

Det er nu 150 år siden, og det blev markeret med, at de tilrejsende fra alle dele af landet drak morgenkaffe, mens en blæserkvintet blæste til samling.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Herefter var der festgudstjeneste i en af hallerne, hvor tidligere generalsekretær i LM Jens Ole Christensen prædikede for 1100 om emnet ”Alle tiders mission”, som også var temaet for jubilæet.
En ny jubilæumssang var forfattet, og koret fra LMH, bevægelsens højskole i Hillerød, medvirkede ved gudstjenesten, hvor der også var nadver.

Luthersk Mission er ellers kendt for ikke at være så ”kirkelig”, idet man lægger vægt på at være en lægmandsbevægelse, hvor missionshuse og kredse er vigtigere end kirke-liturgi.
De senere år har teologerne dog gjort deres indtog, ligesom der er opstået en lang række frimenigheder indenfor LM.

Kæmpe familefest

Fra kl. 12.20 – 16.00 var der festmiddag for 900 gæster, som fyldte den største af hallerne.
Undervejs i middagen var der som ved en familiefest forskellige indslag. De to mødeledere sørgede for, at stemningen var afslappet og uhøjtidelig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Blandt indslagene var:
• Et udsnit af den historiske jubilæumsfilm om LM, som blev fremstillet i 1968 ved bevægelsens 100 års jubilæum.
• Besøg Martin Luther – fremstillet af Hakon Christensen. Luther brokkede sig over, at nogen kaldte sig luthersk. Det var ikke hans ønske.
• En video med børn, der fortalte om, hvordan de ser LM.
• Børne og Ungdomsleder Lars B. Larsen gav sit bud på, hvordan fremtiden for LM kan se ud.
• En syrisk kvinde fortalte på dansk om, hvordan hun var blevet omvendt fra islam til kristendom og havde fundet kristne venner blandt LM’ere.
• Tre af LM’s nuværende og tidligere generalsekretærer – Søren Skovgaard Sørensen, Jens Ole Christensen og Leif Rasmussen – dystede i en quiz med publikum om, hvem der vidste mest om LM.
• Koret Aros fra Aarhus sang et potpourri af åndelige sange, som gennem tiden har haft særlig betydning i LM.
• Og så havde Noa Szilas skrevet en humoristisk og selvironisk sang om bevægelsen, som publikum morede sig over.
• Undervejs var der for børnene et særligt arrangement med kreative aktiviteter, lege, bibelfortælling med Kids-konsulent Janne Bak-Pedersen og børnemusikkonsulent Simon Bartholdy.
Dagen sluttede med en lovsangsgudstjeneste med nogle af de nye sange, som bliver brugt i LM i dag.
Sangene blev akkompagneret af jubilæumsbandet under ledelse af musikkonsulent Christian Engmark. LM’s generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen prædikede.

På en kæmpemæssig storskærm var der bl.a. et video-indslag med den tidligere missionær i Sydamerika, Karoline Fredensborg, som fortalte om at være barn i LM i 1930’erne. Og hvor meget det havde betydet for hende at være med til søndagsskole.
Over 800 venner deltog i Luthersk Missions store jubilæumsfest. Her stemmer de for sjov om de rigtige svar på en quiz, hvor tre af LMs tidligere og nuværende generalsekretærer var med.