Nåden vil høste hvad den sår

Tidligere sognepræst Hartvig Wagner (88) har udgivet en prædikensamling med prædikener til alle søndage i kirkeåret ifølge 2. tekstrække, dvs. teksterne til alle lige årstal. Prædikenerne er således aktuelle frem til advent i år.

”Nåden vil høste hvad den sår” gengiver en linje fra Grundtvigs salme ”Nåden hun er af kongeblod”. Og det skinner tydeligt igennem, at prædikensamlingen er skrevet af en erfaren præst. Prædikenerne er af passende længde, og der er salmeforslag efter hver enkelt af dem.
Også indholdsmæssigt giver bogens titel et præcist fingerpeg om den teologi, man finder i bogen. Hartvig Wagner taler klart om fortabelsens mulighed, blandt andet ud fra netop denne søndags tekst om Faderhuset med de mange boliger fra Joh. 14,1-11 (se denne uges prædiken side 6).

Hartvig Wagner har i årtier været en ledende skikkelse på den kirkelige højrefløj. Han var medudgiver af ”Kirkens ja og Nej” fra 1964, medstifter af Menighedsfakultetet og forstander på IMs Bibelskole i Børkop.
Forfatteren er også kendt for sin store interesse for astronomi. Det skinner igennem bl.a. i prædikenen til Helligtrekongers søndag. Men det er Bibelens budskab, som er i fokus. Her er ikke plads til fantasier om hverken senere tiders legender om de tre vise mænd eller hvilken type stjerne, der ledte dem.

Wagner minder om Paulus’ ord i Rom. 10,17: ”Troen kommer af det, der høres, og det, der høres kommer i kraft af Kristi ord”. Da de tre vise mænd gik til kongebyen Jerusalem, var de på vildspor. De blev ledt på rette vej igen af profetierne fra Bibelen, som de skriftkloge kunne fortælle om.
Vismændene fulgte derpå den vej, som Guds Ord anviste. De skriftkloge blev dog i Jerusalem. Hvad gør vi selv med det store budskab? spørger Wagner og slutter sin Helligtrekongers-prædiken med en opfordring til at komme af sted: Ind til Frelseren og ud med hans ord.

Generelt er prædikenerne både solide og letforståelige med tidløse, bibelske budskaber.

Hartvig Wagner: Nåden vil høste hvad den sår
293 sider • 249,95 kr. • Lohse