Tag fat i livet med konfimanderne


Brabrandpræst Inger Birgitte Bruhn har udgivet en lille bog med 12 teologiske tagfatlege til konfirmander.

”Tag fat i livet – Teologiske tagfatlege med konfirmander” er 12 lege med fysisk udfoldelse af det enkelte kapitels tema. Idéen er, at legen skaber et fælles afsæt for forskellige bibelske temaer og åbner op for dialog og involvering.
Med legen får man alle konfirmanderne engageret i temaet lige fra starten af undervisningen. Udover legen er der i hvert kapitel forslag til yderligere aktiviteter, oplæg til samtale og diskussion samt forslag til tekstarbejde og afsluttende andagt. Selv om bogen er tænkt til konfirmandundervisningen, kan den, som forfatteren selv pointerer, med få justeringer sagtens bruges i andre sammenhænge.

Inger Birgitte Bruhn (1969) er cand. theol. fra Aarhus Universitet i 2000. Siden 2005 har hun været præst i Brabrand, Sdr. Aarslev ved Aarhus.

Inger Birgitte Bruhn: ”Tag fat i livet – Teologiske tagfatlege med konfirmander”
80 sider • 189 kr. • Eksistensen