Hvorfor tillader Gud at jøderne skal lide?

6 millioner jøder blev udryddet af nazisterne under Anden Verdenskrig. Hvorfor tillod Gud dette? spørger Jørgen Vium Olesen. Foto: Arkiv

Jeg sad ved det stiftende møde for ”Kristne for ISRAEL”, i en kirke på Amager. Per og Kirsten Nielsen havde taget initiativet til dette møde, sammen med den internationale bevægelse af samme navn.

Udenfor stod der 2 politibetjente med maskinpistoler, Israels ambassadør kom også og holdt en tale til mødet.

Mens jeg sad på min stol og lyttede til de forskellige indlæg, kom jeg til at tænke: ”Hvorfor skal jøderne lide så meget”. Hvorfor tillader Gud dette? Jeg vidste godt, at årsagen til dette var onde menneskers tanker og ideologier, der var drevet af dæmoniske kræfter, som gav sig udslag i antisemitismen. Jeg vidste, at disse mennesker en dag vil blive stillet til regnskab for deres onde handlinger. De, der var ansvarlige, ville blive dømt. Men hvorfor tillod Gud det?

Jøderne var som får, der blev ført til slagtning, uden modstand, uden en lyd.
6 millioner jøder blev udryddet af nazisterne.

Billeder fra nazisternes udryddelseslejre. Lig der blev transporteret på vognlæs og smidt i massegrave, som jeg havde set mangfoldige gange på tv, rullede forbi mit indre blik. Jøderne var som får, der blev ført til slagtning, uden modstand, uden en lyd. 6 millioner jøder blev udryddet af nazisterne.

Det ville være skønt, tænkte jeg, mens jeg sad og lyttede, hvis Gud ville give en åbenbaring som svar på dette spørgsmål. Jeg havde før fået åbenbaringer om Guds Faderhjerte og i glimt fået lov til at se og forstå lidt af, hvad Jesus havde vundet til os igennem sin sejr på Golgata.

Om Gud dog ville åbenbare svaret på dette spørgsmål for mig, det ville være vidunderligt. Så kom jeg til at tænke på Jesus og på nogle bestemte vers fra Hebræerbrevet kap. 2, vers10-17, at Jesus skulle nå til fuldendelse gennem lidelse. Det sømmede sig for Gud at føre vores frelses banebryder til fuldendelse igennem lidelse. (Den gamle oversættelse.)

Da nu de børn, der er tale om, er mennesker af kød og blod, var han nødt til selv at blive et menneske af kød og blod… derfor var han nødt til på enhver måde at blive som os, for at blive vores frelser, vores leder, vores ypperstepræst… Fordi han selv måtte igennem prøvelser og lidelser, er han i stand til at hjælpe dem, der står midt i prøvelserne.

Guds plan var at gøre Abrahams efterkommere, jøderne, til en nation i det forjættede land Israel, som ville blive et forbillede for alle verdens nationer.

Altså, det sømmede sig for Gud, når han ville frelse verden, at gå ned under menneskers lidelser, blive kød og blod som os og bære os igennem til frelse. Jesus satte sit liv til for sine venner, derfor er han blevet en barmhjertig og trofast ypperstepræst i sin tjeneste for Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds løfter til Abraham og Israel

Tilbage til spørgsmålet: ”Hvorfor tillader Gud, at jøderne skal lide så meget?” Så langt som jeg forstår skrifterne, så udvalgte Gud Abraham og gav ham et løfte om et land og om at blive far til en stor nation. Gud ønskede at gøre denne nation til en mønsternation, en ledende nation iblandt alle verdens nationer. De 10 bud er i dag grundlaget for al vestlig lovgivning. Guds plan var at gøre Abrahams efterkommere, jøderne, til en nation i det forjættede land Israel, som ville blive et forbillede for alle verdens nationer.

Men vantro, ulydighed og afgudsdyrkelse kom til at sætte sit præg på jødernes og Israels historie, hvorefter de blev spredt ud i alle nationer på jorden. Men Gud er tro imod sine løfter til Abraham, både når det gælder det jødiske folk og Israel, Gud er ikke et menneske, at han skulle svigte sine løfter. ”En dag vil de se hen til ham som de har gennemstunget”. Jeg glæder mig overordentlig meget over den voksende enhed, der er imellem Israel og de evangeliske kristne. Jeg ser det som en forsmag på den fuldkomne enhed, der vil komme en dag mellem jøder og kristne, når jøderne ser, at Jesus er deres Messias.

Forstå Guds tanke med lidelse

Gud har en plan med jøderne og med Israel. Før jøderne kan gå ind i denne plan og opfylde deres bestemmelse, at blive en ledende mønsternation for alle nationerne, har de måttet gå igennem lidelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det sømmer sig for Gud at lade dem gå igennem lidelse, sådan at de i fremtiden kan gå ned under enhver anden nation for at kunne hjælpe de nationer, der også er under lidelser og prøvelser, og være et forbillede for disse nationer.

Men de ideer, ideologier, religioner, kejsere og konger, som igennem menneskets historie har forsøgt at efterligne Guds plan, og skabe paradis på jord, vil blive tilintetgjort, på samme måde som Jesus tilintetgjorde djævelen ved sin død.