IM åndes i nakken af liberale og pinsefolket

Læren om alles frelse har bredt sig i folkekirken, siger Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard.

Hans-Ole Bækgaard vil tydeliggøre den klassiske evangelisk-lutherske teologi som et modsvar til bl.a. liberalteologien.

Den liberale teologi i folkekirken og pinseteologien i frikirkerne bekymrer Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard. Det siger han i forbindelse med Indre Missions årsmøde – kaldet årsmødefestival – på Mørkholt Strand Camping her i weekenden.

Derfor skal Indre Mission være knivskarp i sin forkyndelse af, hvad bevægelsen står for teologisk, mener formanden.
– Den liberale teologi dominerer i folkekirkelandskabet på flere måder, så det får åndeligt katastrofale følger for troslæren og etikken.
– Pinseteologi og karismatisk teologi har i de senere år vundet større indpas også blandt IM´er, så det præger forkyndelsen, det åndelige liv og fællesskaberne på en ikke altid gennemskuelig måde, siger Hans-Ole Bækgaard i sin fortrykte formandsberetning.

Fokus på læren

Hovedbestyrelsen har ved hvert møde i de seneste år drøftet denne situation, siger IM-formanden, og derfor har man haft særligt fokus på lærebevidstheden i bevægelsen.
– For er kundskaben fraværende, medfører det uundgåeligt, at bedømmelsen af lære, liv, erfaringer, åndelige oplevelser osv. bliver stærkt svækket eller slet ikke er til stede, men ofte i stedet hviler på individuelle følelser og fornemmelser. I vores tid er det sidste et særkende i mange forhold og afgør som regel, hvordan man vælger og prioriterer.
– Derfor er vi også klar over, at nogle hører det som hovmod, når vi ønsker at stå vagt om det klassiske evangelisk-lutherske og det, der har præget teologien i vores vækkelsestradition, siger Hans-Ole Bækgaard.

Alles frelse…

Bekymret er Bækgaard også for den liberalteologi, der ifølge ham dominerer i folkekirken:
– Læren om alles frelse er blevet teologisk bestemmende, og dåben får på den baggrund naturligvis et andet indhold, og forkyndelsen bliver præget heraf. Det sker også – dog med en anden vinkel og teologisk betydning – når den evangelisk-lutherske dåbslære afvises af eller blandes med en baptistisk dåbsteologi.
– Derfor anser Indre Missions ledelse det for en kerneopgave at fastholde og fremme en klassisk og central forkyndelse af frelse og fortabelse. Det er en nerve i vækkelsesarbejdet, fordi det er sand bibelsk lære, siger Hans-Ole Bækgaard.
– Vi vover at hævde, at det er bibelsk og åndeligt sundt, og vi ønsker at fremholde det tydeligere i en tid, hvor tingene let flyder sammen – også i forkyndelsen og den åndelige vejledning. Og vi ønsker at gøre det i kærlighed og med respekt.
– Det handler om et langt, sejt træk, der har næste generation for øje og vil vejlede til den åndeligt sunde dobbelthed: stræbe efter liv i læren og fastholde læren i livet. Disse to skal ikke spilles ud mod hinanden, så livet får forrang på bekostning af læren, sådan som det ofte sker i vores tid.

Forbud mod dåb?

I sin årsberetning nævner Hans-Ole Bækgaard også debatten om omskæringer. Indre Mission er imod et forbud på grund af hensynet til religions- og trosfriheden.
– Debatten har bl.a. afsløret den selvmodsigelse, at man taler for et forbud med argumentet om barnets tarv og ret, men i abortspørgsmålet bliver der ikke talt om barnets ret, men om kvindens ret til selvbestemmelse over egen krop.
– For mig at se er forældrenes rettigheder til at opdrage deres børn til en bestemt religiøs overbevisning på spil. Med et forbud vil der ikke være langt til også at lovgive om, at det er overgreb på børn at døbe dem i den treenige Guds navn, siger Hans-Ole Bækgaard.
– I dette spørgsmål som i så mange andre handler det om det religiøse, menneskesynet, åndsfriheden, den sunde bibelske moral, kristendommens rolle i samfund og lovgivning m.v.

”Faster Anna”

I sin beretning fortæller Bækgaard, at han har genset Matador-serien, hvor den indremissionske ”faster Anna” kommer til Korsbæk.
– Hun har i mere end 35 år været anset for et troværdigt billede af en indremissionsk person, præget af fordømmelse og ukærlighed og med en livsfjendsk adfærd, der er ude af trit med samtiden. Som vanligt i den kulturradikale fremstilling er der ingen formildende omstændigheder ved en bevidst kristen forståelse af livet.
– Mit ærinde er ikke at forsvare ”faster Anna”. For mig fremstår hun meget langt fra prototypen på en IM´er, og hendes udsagn og ageren står jeg i flere tilfælde uforstående over for.
Dog: Hun har en kærlighed til sine brødre og en åndelig omsorg for dem. Hun har et svar på en livsstil og moral, som er usund og samfundsopløsende, siger Hans-Ole Bækgaard.

Generationsskifte

IM-formanden kan se tilbage på et år med styrket økonomi, flere medarbejdere og et vellykket generationsskifte i medarbejderstaben.
Mere end 2000 deltager i årsmødefestivalen i weekenden, der foruden formandsberetning og forskellige talere også byder på aktiviteter for hele familien. For at skaffe plads til de mange deltagere har man i år rejst det hidtil største mødetelt.
Det musikalske højdepunkt var igen i år lagt i hænderne på den populære englænder Stuart Townend og hans band, som spillede i aftes.