Forkyndelse på højt plan

Bogens skribenter er Nicolai Winther-Nielsen, Børge Haahr Andersen, Peter Olsen, Jakob Valdemar Olsen, Kristian Mogensen og Carsten Elmelund Petersen. Deres fælles fokus er at gå dybere i emner, som knytter teologisk forskning sammen med forkyndelse belyst med, hvad teologer gennem tid og sted har ment om forkyndelse. Det kan vække appetit til, at læserne selv dykker ned i de originale kilder og lader sig inspirere.

Samtidig har man ønsket at udbrede kendskabet til Dansk Bibel-Instituts forskning til en bredere skare, men måske vil det især være præster og andre professionelle forkyndere, der får størst udbytte af bogen. For det rette publikum er der mange guldkorn, men de mange citater på fremmede sprog og teologiske fagudtryk gør, at bogen ikke er let tilgængelig. Den forudsætter (for lægfolk) brug af en teologisk ordbog, fx Lohses fra 1999.

Omvendelse og forkyndelse

At tolke og prædike over Jesu lignelser er særligt interessant, fordi det bl.a. henviser til Kenneth E. Bailey, som mener, at folk fra et arabisk landsbymiljø vil have nemmere ved at forstå Jesu lignelser end Vestens moderne samfund.

Omvendelse i Sydetiopien i lys af Ny Testamente ligesom kapitlet Funktionel antinominisme – før og nu kredser omkring fænomenet omvendelse. Hvad ligger der i det, hvordan sker det og i hvilken form? Sker det på et givet statustidspunkt eller/og er omvendelse en (vedvarende) proces med efterfølgelse og tro næret af forkyndelse og undervisning? Det kan inspirere til at grunde over ansvaret i forkyndelsens indhold! Andre kapitler kredser omkring det at være lovbundet eller ikke lovbundet set i forhold til konkrete handlingssynder, lov i forhold til evangelium og vægten mellem Gammel og Ny Testamente.

Prædikenstil hos Søren Kierkegaard, C.S. Lewis og de første århundreders teologer kan være svært tilgængelig i deres originale form, så her er lidt hjælp til at få en bedre forståelse, selv om det kræver en indsats fra læseren!

Når dette værk udgivet af Kolon er så teologisk tungt, skyldes det, at netop Kolon ifølge forlagets hjemmeside er et akademisk forlag i Lohse gruppen. Kolon er især rettet mod det teologiske forskermiljø, præster samt teologisk og kirkeligt interesserede. Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet er med i driften af dette videnskabeligt anerkendte forlag.

Red. af Jakob Valdemar Olsen: Den Kristne Forkyndelse
– Teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden
258 sider • 250 kr. • Kolon