Appetitvækkende teologi

Lægfolksteologi er en fortrinlig bog til at forstå dybden og bredden af den kristne tro. Den er udgivet i anledning af Teologi for lægfolks 50-års jubilæum og fortjener, at flest muligt læser den! Sidst i bogen skriver Johannes Nissen om baggrund, formål og teologiske hensigter, mens tidligere kursister skriver inspirerende om bevæggrunde og udbytte, hvilket tilsammen giver appetit på et kursus i Lægfolksteologi!

Studiet af Det Gamle og Det Nye Testamente illustrerer, hvordan Biblen kan læses i en historisk sammenhæng, hvordan man efterlever Bibelen med Bjergprædikenen som forbillede, og hvordan det formidles. Kapitlet ”… af hele dit hjerte” giver meningsfuld indsigt i, hvordan udtryk som hjerte, liv, blod og sjæl kan forstås med udgangspunkt i Det Gamle Testamente og fortsætter i Det Nye Testamente. Hjertet er et sprogbillede, men også centrum for det at være vendt mod Gud, da hjertet styrer tanke, vilje og handling. Trosbekendelsens historiske tilblivelse er tankevækkende læsning, fordi der har været flere formuleringer med hver sin hensigt, som stadig er relevante i dag.

Verdensreligioner og tro

Andre emner er ”Religionsmøde og økumenisk teologi” med kapitler om islam og kristendom samt buddhisme og kristendom. Leif Vestergaard skriver indsigtsfuldt om buddhismens abstrakte religionsfilosofiske begreber og dermed også om kernebegreber fra hinduismen, fx karma og nirvana, der nærmest har fået en positiv klang rent sprogligt på dansk. Her savner jeg en krystalklar kobling til hinduismen (verdens tredjestørste religion), som over en milliard mennesker er påvirkede af, og dens uhensigtsmæssige konsekvenser for tankegang og samfund – også i Vesten.

Når verden skriver teologiens dagsorden er spændende læsning, for en af grundteserne ifølge Peter Lodberg er: ”Centralt i de mange konflikter og krige er spørgsmålet, om staten skal være religiøs eller verdslig – og i hvilke grader” (s. 167). Kapitlet behandler teologi uden for Vesten – også Israel-Palæstina problematikken. Det udvider læserens horisont samtidig med, at det er udfordrende!

Stof til eftertanke

Det går igen i dette dynamiske værk, at det får læseren til at tænke ud over hverdagens teologi, fx i kapitlet ”Økonomi som religion”. Her genkender jeg meget fra mit polit. studium i faget driftsøkonomi, blot er økonomi hyllet i en religiøs dragt – det er værd at blive bevidst om!

Emner som filosofisk og teologisk etik samt religionspædagogik går dybere og lader læseren tænke med. Et kapitel sætter fokus på religionspædagogik med børn og unge, et andet om religion i voksenlivet.

Kapitlerne om diakoni og sjælesorg er yderst interessante. De viser, hvordan diakoni har udviklet sig historisk og bidraget positivt til et samfund, hvor man påtager sig ansvar for fx social forsorg og hospitalsvæsen med rødder i den tidlige kristne kirke. Kapitlet om sjælesorgssamtaler handler om de mangfoldige definitioner, og hvordan en sjælesorgssamtale forløber bedst muligt – ved at lytte.

Lægfolksteologi, red. Sif Egede, Peter Lodberg, Johannes Nissen & Bente Søndergaard
356 sider. 298 kr. trykt bog/ 179 kr. e-bog. Eksistensen


Artiklen fortsætter efter annoncen: