Peter Hedelund tager sidste år på Euroclass

Peter Hedelund stopper som leder for Euroclass efter 11 år.

Når dette skoleår slutter næste sommer, stempler Peter ud efter i alt 15 år, heraf 11 år som leder for Euroclass.

Peter oplever, at det er tid til en ny retning for hans fremtid, og at nye opgaver venter forude, selvom han endnu ikke ved, hvad der ligger ude i horisonten. Han mener, at tiden er inde til at lade andre komme til på Euroclass.

– Bestyrelsen har taget Peters beslutning til efterretning med beklagelse og ser tilbage på 11 helt fantastiske år med Peter som leder. Her har ca. 300 unge fået oplevelser for livet, og bestyrelsen er Peter dybt taknemmelig for hans kæmpe engagement og indsats gennem årene.

– Peter gør arbejdet færdigt og planlægger at fortsætte skoleåret ud. Så det får dermed ingen konsekvenser for de nuværende elever. Bestyrelsen vil sammen med ledelsen på Kildevæld finde en ny leder og nye løsninger for Euroclass´ fremtid.

– Bestyrelsen ønsker Sarah og Peter Guds ledelse og velsignelse for fremtiden, siger Allan Bruhn, der er bestyrelsesformand for Efterskolen Kildevæld/Euroclass.