Er cølibat andet end et nødvendigt onde?

Skal cølibatet nu være et evangelium? Er det ikke snarere et nødvendigt onde for dem, der af den ene eller anden grund ikke (endnu) har været så heldige at kunne gå ind i ægteskabet velsignelser?

Det mener Peter Edlef Nissen, der har skrevet den lille bog ”Det enestående liv”, ikke. En bog for enlige skal ifølge ham ikke blot være en vejledning i, hvordan man på bedst muligt beskub holder ud eller får det bedste ud af det, indtil man bliver skænket den egentlige gave, meningen med det hele: ægteskabet. Nej forfatteren peger i stedet på de skatte, der er at finde i cølibatet, ja det kald, der kan ligge deri.

Bogen er delt op i to dele, hvor den første er en mere teoretisk indførelse i en kristen forståelse at afholdenhed og cølibat, og anden del er en praktisk tilgang til emnet. Forfatteren tager læseren med gennem Bibelens forskellige passager om seksualitet og cølibat og henviser endvidere til den rigere forståelse af kaldet og velsignelsen, der ligger i cølibatet, der hvor man åbner sig for Guds virke i og igennem den, og som man ikke har haft samme forståelse for i protestantisk som katolsk sammenhæng. En vigtig pointe er, at den cølibatære har mulighed for at leve sin seksualitet ud på en fuldt ud så rig måde, som den gifte, om end på en anden måde. Han skriver bl.a.: ”For den cølibate er det Gud, som seksualiteten først og fremmest skal rettes imod og være knyttet til, men han kan i sin nåde bruge vores seksualitet til at bekræfte andre på en god og sand måde” (s. 43). Nissen påpeger dermed også, at den dybe intimitet, som vi ofte forbinder med selve seksualakten, og som den cølibatære dermed er afskåret fra, i virkeligheden er at finde et andet sted, nemlig i Gud: ”Den sande og dybe intimitet kommer fra Gud, og det er netop det, som skal fylde og være kilden til intimitet og mætte det seksuelle behov i den cølibates liv” (s. 38) – og vel også i dybeste forstand i den giftes liv.

Jeg har efterhånden læst en del kristne bøger om seksualitet og om det at leve alene, men denne lille bog er det bedste, mest helstøbte og befriende, jeg endnu har læst om emnet. Den efterlader den cølibatære læser med et nyt håb og en ny glæde ved sin seksualitet og sin Gudsbestemmelse som sådan, hvad enten den enlige stand nu skyldes det ene eller det andet. Og trods den særlige adresse til singlerne i kirken, bør den også læse af kristne ægtefolk, som kan finde større balance i samlivet gennem læsningen. For, som forfatteren skriver: ”Den største form for kærlighed, Gud kan skabe i et menneske, er, at vi elsker Gud” (s. 24).

Peter Edlef Nissen: Det enestående liv – Cølitatets evangelium i det 21. århundrede
56 sider • 49,95 kr. • Credo