Fuldt hus til Emma Starks profetiske undervisning

Den irsk-skotske profet gjorde stærkt indtryk på de over 120 deltagere i Kolding med 5 lektioner.

Især mange kvinder mødte op til den apostolsk-profetiske konference, som var arrangeret af fem kvinder.

– Gud er i gang med at rive den gamle vinsæk i stykker, for han ønsker, at ny vin skal skænkes på nye vinsække.

Med dette billede som udgangspunkt profeterede og udlagde Emma Stark i weekenden, hvad der sker i Danmark.

Jesus brugte vinsækken som eksempel på, hvad der sker, når man fylder ny vin – det stærke budskab, han forkyndte – på gamle vinsække – dvs. den gamle religiøsitet. Vinsækken sprækker. Den kan ikke klare den nye vin.

Og ifølge Emma Stark er gammel religiøsitet, selv om den er kristelig, en forhindring for det, Gud nu vil gøre i Danmark.

Emma Stark er irsk, men bor nu i Glasgow, Skotland. Hun leder et profetisk center. Og det var derfor, gruppen af profetiske kvinder, som havde arrangeret konferencen på Kolding Internationale Højskole, havde inviteret hende. Og det var stærk undervisning fra fredag til søndag gennem fem lange lektioner, plus en ekstra lektion af hendes medhjælper Sarah-Jane Biggart.

Emma Stark er overbevist om, at kirken fremover vil se anderledes ud – også i Danmark. Den kirke-religiøsitet, som er kommet imellem Gud og mennesker, vil forsvinde, og kirken vil igen blive som i den første tid.
Af med menneskefrygt

Emma Stark talte bl.a. om at komme af med menneskefrygt. Et af kirkens største problemer er, at de kristne ikke tør åbne munden. Man har ladet sig kyse af omgivelserne til at tie.

Emma Stark bad undervejs i sin undervisning frihed over tilhørerne og over Danmark. Det er vigtigt i vores tid, at profeterne kaldes frem, så de kan sige det, Gud lægger dem på hjerte. Gør de det, vil det skabe en forandring, sagde hun.

Hele formålet med konferencen var at bevidstgøre kristne om de åndelige gaver – og specielt den profetiske gave og tjeneste.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Magt og autoritet

Gennem sin undervisning viste Emma Stark for det første, at Gud er langt større end djævelen og det onde. Guds engle er mange flere end dæmonerne. Og at Gud er i stand til at gøre store utrolige ting, viste hun med eksempler.

Dernæst lagde hun vægt på, at Gud ved skabelsen har overladt autoriteten over jorden til Adam – dvs. til mennesket.

Desværre faldt Adam og Eva for Satans løgne, hvorfor det onde har så stor magt. Men på grund af Jesus Kristus er sejren vundet over Satan. De kristne har nu fået autoriteten tilbage. Men vi skal også bruge den…


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke kun ønskebønner, men befal over problemer

Vi skal ikke kun bede petition-prayers – ønskebønner – om, at Gud vil gøre alt muligt for os.
Vi skal også bede bønner, hvor vi befaler over det onde og over problemer i Jesu navn.

Sådan underviste Jesus også disciplene i Markus 16 før sin himmelfart, hvor de fik at vide, at de fremover selv skulle helbrede med Jesu navns autoritet og selv befale de onde dæmoner at fare ud. Jesus har givet sine efterfølgere en magt, som er langt større end de fleste kristne forestiller sig eller gør brug af.

Tre og tre praktiserede deltagerne at bede på denne måde, og de oplevede den forskel, det giver at befale over problemerne i tro på Jesu autoritet.

Forandring forude

Emma Starks undervisning var så grænsesprængende, at deltagerne opmærksomt fulgte hvert ord – måske modsat de prædikener, mange var vant til.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Nogle gange tillader Gud, at vi bliver så trætte af forkyndelsen og vores eget åndelige liv, så vi keder os – og bliver desperate efter det, Gud har, sagde hun.

– Gennem de sidste tyve år har I gang på gang hørt profetier om, at en stor vækkelse var på vej, at der ville ske gennembrud og at Gud ville skabe noget nyt.

Og det er ikke forkert, men det er blevet gentaget så mange gange for vores skyld, for at vi kan være klar. For det, der er på vej, er så stort, at vi ikke fatter det, lovede profeten Emma Stark.

Der er planer om at få Emma Stark tilbage til en ny konference.

Mere om undervisningen i et kommende nummer.