Gør noget ved det digitale overforbrug

En af Tysklands mest kendte hjerneforskere, professor Manfred Spitzer, skriver engageret om det ukritiske overforbrug af digitale medier.

Digital demens er velskrevet, letlæst, relevant, tankevækkende og derfor egnet til frugtbar debat. Bogen er baseret på nyere neurologisk viden rundt om i verden, især Sydkorea, hvor man har længst erfaring og derfor har erkendt bagsiden af den digitale teknologi. Det er herfra udtrykket ”digital demens” stammer, selv om fænomenet starter hos børn og unge! Bogen kan meget varmt anbefales til alle, som har at gøre med børn og unge.

Giftigt overforbrug

Børn og unge er storforbrugere af computerspil og online-tjenester. Udover at det sløver, så nedbryder det ligefrem hjernen. Undersøgelser viser, at børn – uanset forældres sociale status og indkomst – bliver hæmmet i deres udvikling, fordi deres internet-aktiviteter får større vægt end det at læse lektier! Det fører til manglende empati, færre venner i det virkelige liv, som ikke opvejes af de virtuelle, voldsparathed, isolation, stress, depression og meget mere, som fx manglende motion, overvægt og diabetes. Spitzer henviser til veldokumenteret hjerneforskning og omfattende litteratur og notelister.

Det digitales effekt på hjernen

Ifølge Spitzer er digital læring uhensigtsmæssig, fordi hjerneforskning har vist, at jo mere man selv aktivt arbejder på indlæring, jo mere lærer man, og i jo højere grad sætter det spor i hukommelsen. Netop computerklik er ikke så aktivt som selv at skrive, selv at slå op og selv at tænke, så man opøver evnen til at vurdere informationer. At surfe eller multi-taske fører nemt til overfladiskhed, og man mister evnen til at koncentrere sig og gå i dybden.

Neurologien viser, at hjernen ikke er statisk, men mere som en muskel; jo mere man bruger den, jo mere styrker man den – ellers skrumper den ind. Indlæring sker også bedst ved direkte personlig kontakt frem for elektronisk, og indlæringen fremmes ved legemliggørelse af tankeprocesser, for motion styrker hjernen – ikke computerspil.

Hvordan medieforskning finansieres

Især når det gælder brug af fx Ipads i børnehaver og skoler er mediebetalte forskere og lobbyister slemme til kun at fremhæve det positive, men undlader at belyse negative virkninger af overdreven digital brug. Spitzer gør opmærksom på, at man bør se på, hvem der betaler undersøgelser om digitalt mediebrug, for medielobbyen er meget indflydelsesrig.

Den tiltagende brug af digitale medier især i børnehaver og skoler giver derfor stof til at overveje, om man er gået for vidt, og det bekræfter mistanken om, at overdreven brug af digitale medier virker uheldigt på dagens unge. Læs selv bogen, som slutter med konkrete gode råd fra Spitzer: Gør noget ved det i dit eget og dine omgivelsers liv!

Manfred Spitzer:
Digital Demens
392 sider • 300 kr.
Fokal, Lohse i samarbejde med KLF


Artiklen fortsætter efter annoncen: