Skal fremtidens præster være ikke-teologer?

Præstemangel kan undgås, hvis man ophæver optagelsesloftet på teologiuddannelsen, mener Menighedsfakultetet i Aarhus.

Regeringens uddannelsespolitik og særkrav til MFs bachelorer kan medvirke til en fremtidig præstemangel, mener professor Kurt E. Larsen og fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

’Udvalget om præstemangel’ under Kirkeministeriet anbefaler nu at ordinere andre kandidatgrupper end teologer til præsteembedet. Men det er helt grotesk, mener man på Menighedsfakultetet i Aarhus.

Udvalget præsenterer problemet med den fremtidige præstemangel i en 111 sider lang rapport. Her ser man bl.a. grafer, som belyser forholdet mellem Bacheloroptag, Kandidatproduktion og optagelser på Pastoralseminariet, som er den traditionelle vej til en præstegerning i folkekirken.

Der er nemlig også en del teologer, som søger arbejde i anden sammenhæng, fastslår udvalget.

Fra motorvej til landevej

Men problemet ligger et helt andet sted, mener Menighedsfakultetet og peger på optagelsesloftet på kandidatuddannelsen. Her kan vejen til præsteembedet blive blokeret eller forsinket for MFere.

Kirkeministeriet overser tilsyneladende helt MFs studerende. MFs bachelorer har både en høj faglig standard og en klar kirkelig profil, men de kommer i anden række til optagelse på de teologiske kandidatuddannelser.

Her har universiteternes egne bachelorer nemlig fortrinsret. Og der er slet ikke plads til alle ansøgerne.
Det svarer til, at man lukker et spor på motorvejen og laver en landevej i stedet, påpeger professor Kurt E. Larsen og fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad.

’Dimensioneringspolitik’

MFs studerende lærer ikke mindre græsk og dogmatik end de bachelorstuderende på universitetet. Samtidig får de mere undervisning i praktiske fag, som skal forberede dem på kirkelivet og præstegerningern.

Alt i alt varer MFs bacheloruddannelse fire og et halvt år mod universiteternes kun fire år, pointerer Kurt E. Larsen og Thomas Bjerg Mikkelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Alene i år var der en halv snes af MFs bachelorer – dvs. halvdelen af årgangen – som ikke blev optaget på kandidatuddannelsen i teologi på Aarhus Universitet.

Nogle af dem søgte derfor ind på Københavns Universitet, hvor der var ledige pladser. Men i København skal bachelorerne bestå yderligere et halvt års studier før optagelsen.

Regeringens ”dimensioneringspolitik” rammer altså hårdest i Aarhus, hvor der vil være stadig færre pladser på kandidatstudiet de kommende år.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Grotesk situation

”I lyset af den omtalte kommende præstemangel virker situationen grotesk. Mens et udvalg arbejder seriøst med alternative veje til præstegerningen, lukkes der ned for muligheden for at gå den primære vej.

Det svarer til at lukke et spor på motorvejen og gå i gang med at etablere en landevej ved siden af,” konkluderer Kurt E. Larsen og Thomas Bjerg Mikkelsen.