’Guds vilje skal holdes i ære!’

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse Kirkelig Samling har besluttet at udsende den såkaldte ’Nashville-erklæring’ og den tilsvarende ’Salzburg-erklæring’ om Guds skaberordninger.

Erklæringerne, som både findes i en lang og en kort udgave, er oversat til dansk af Knud Skov, Herning.

Formand Kristian Larsen skriver følgende udtalelse på vegne af Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse:

Guds skaberværk og -vilje bør holdes i ære!

• I lyset af Bibelens ord og den lutherske bekendelse fastholdes og æres det som Guds vilje, at mennesket er skabt som mand og kvinde til – under ”de byrder, som Gud for syndens skyld har lagt på menneskelivet” – at leve i et livslangt ægteskab og således blive ”ét kød” med mulighed for at opfylde kaldet til at blive ”frugtbare og talrige og opfylde jorden”.

I dette kald er det ikke Guds vilje at leve i homoseksuelle eller transseksuelle forhold eller selv at ville konstruere sit eget køn.

• I lyset af Bibelens ord og den lutherske bekendelse fastholdes og æres det som Guds vilje, at menneskelivets begyndelse sker ved undfangelsen, hvor sæd og ægcelle smelter sammen.

Derfor er enhver graviditetsafbrydelse, som forhindrer det nye livs udvikling og fuldbyrdelse, imod Guds vilje.

• I lyset af Bibelens ord og den lutherske bekendelse fastholdes og æres det som Guds vilje, at menneskelivets afslutning ikke skal ske efter menneskets egen bestemmelse, men når Gud tager livet, ligesom han har givet det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:• I lyset af de lutherske bekendelser fastholdes, at ethvert menneske er en synder, der i sin samvittighed godt kender Guds skaberordnings og lovs røst, og som i Guds Ord i Bibelen vil møde både dommen over synden, men også Guds nådige stedfortrædende soning i sin søn, Jesus Kristus som eneste mulighed for at få fuld forladelse for synd og del i Jesu Kristi fuldkomne retfærdighed og dermed evigt liv, hvilket alene gives den, der tror på ham.

For uddybende forståelse af denne udtalelse henvises til den internationalt udbredte ’Nashville-erklæring’ og den tilsvarende ’Salzburg-erklæring’ i lang og kort udgave. De kan findes på http://www.kirkelig-samling.dk/udtalelser).