Jesus har bundet Slangen og givet dig magt på jorden

Hvis du føler, at du er gået i stå i dit kristenliv, så skal du tage tre skridt i tro.

Der er 3 skridt, der er vigtige, hvis du skal komme ud af den fastlåste og håbløse situation, som traditionel religiøs kristendom ofte låser os fast i.

1. FORSTÅ hvem du ER og hvilke rettigheder, du HAR.
2. BRYD med synd og dæmonisk indflydelse i dit eget liv.
3. BRUG den autoritet, du har i dit samfund.

1. FORSTÅ hvem du ER og hvilke rettigheder, du har.

Her taler vi ikke om de kendte menneskerettigheder, som vi naturligvis må kæmpe for at fastholde i samfundet. Vi taler om, hvem du egentlig er som et menneske, skabt af Gud.

Bibelen fortæller, at der foregik en star-war i universet, før mennesket blev skabt. Satan gjorde oprør imod Gud sammen med 1/3 af englene. Men…

Gud fratog Satan al autoritet. Nedstyrtede ham fra himlen.

Gud gav mennesket autoritet til at herske over jorden.

Men Slangen (Satan) snød Adam og Eva med sine løgne, så de afgav deres autoritet og lod ham få en magt på jorden.

For Satan har kun den autoritet, som vi giver fra os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus overvandt Satans magt og købte os igen fri.

Jesus blev givet ”al magt – over hele fjendens hær”.

Jesus gav os autoritet til at ”gøre de samme ting”, som Jesus gjorde – ”ja I skal se større ting”, sagde Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Uddriv dæmoner og helbred de syge, sagde han til os. Tilintetgør djævelens gerninger.

Det er altså ikke djævelen, der har ret til magten. Det er Gud. Og han har givet dig magt, når du tror på ham.

2. BRYD med dæmonisk indflydelse i dit eget liv.

Men Satan forsøger stadig at bilde os løgne ind, så han kan få indflydelse over os. Og hvis vi falder for hans løgne, eller lader os skræmme, så giver vi ham magt gennem vores frygt.

Som kristen behøver du slet ikke at frygte djævelens magt. Som Martin Luther skriver i ”Vor Gud, han er så fast en borg”:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Han sine trusler spilde. Ét ord ham nu kan fælde!”

Det ORD, der afvæbner den onde og alt hans væsen i dit liv, er Guds ord. I Bibelen kaldes Guds ord for Åndens sværd. Da Jesus blev fristet af djævelen, svarede han bare: ”Der står skrevet…”

Brug Guds ord, som du kender fra Bibelen, som et ”åndens sværd”, der kan afvæbne den ondes angreb og indtage det tabte land.

Mange kristne kæmper fx med synder, som de åbenbart ikke kan overvinde. Jesus har betalt syndens løn (døden) på korset. Din synd er sonet. Men den onde får indflydelse i dit liv gennem synd. Han lokker dig til at begå synd, og bagefter anklager han dig. På den måde bliver mange sat ud af spillet, så de ikke kan bære frugt i deres liv. Derfor er det vigtigt, at vi tager magten over vores liv tilbage.

Mange kristne har lært, at vi er håbløse syndere, som aldrig bliver bedre. Nej, vi bliver ikke syndfri. Men læser du fx Romerbrevet eller Johannes breve i Ny Testamente, så opdager du, at det ikke er meningen, at vi skal hænge fast i synden. Vi kan få kraft til at overvinde det onde. Synd er en dæmonisk magt, der ødelægger os, og gør os uduelige. Derfor skal vi først og fremmest bruge Guds ord, som er et åndeligt sværd, i kampen mod fristelser og synd.

Så er det ikke håbløst.

3. BRUG din autoritet i dit samfund.

Bagved de samfundsproblemer, vi har, er der ikke blot sociale forhold og mange andre synlige årsager.

Der er også en åndelig årsag.

Bagved står ”ondskabens åndemagter i dette mørke,” som der står i Efeserbrevet 6. Derfor kan vi også ændre på forholdene gennem bøn. Fordi vi har fået autoriteten fra Gud til at herske over jorden, kan vi også i bønnen befale, at det onde skal miste sin magt.

Vi kan udtale det, vi får i inspiration gennem bøn og bibel-kundskab. Og ordet skaber, hvad det nævner.

Men hvordan ved man, at det er Guds vilje?

Bed blot om det, du føler er sandt, for du bliver jo inspireret af Guds ånd, som er i dig. Gud vil selv sortere det fra, som ikke er hans vilje.

Det gør noget godt i os, når vi holder op med at bede ”vil du ikke nok, Gud?”, men istedet siger: Jeg véd, du vil, jeg takker dig, fordi du har sagt i dit Ord… Nu går jeg på dit løfte, og jeg befaler i dit navn.”

Prøv det! Øv dig i det! Tag nye skridt i tro!