Jesuscentreret spiritualitet

Med bogen ”Et udelt hjerte – kristen spiritualitet i en splittet verden” tager Carsten Dalsgaard Hansen afsæt i det moderne begreb spiritualitet, som er bliver mere og mere brugt i mange kristne kredse.

Dermed taler han ind i en vågnende bevægelse af kristne fra forskellige kirkelige sammenhænge, der finder sammen på et fælles grundlag, som peger tilbage til vores fælles arv før kirkens splittelse, men også åbner for, at vi kan lære af hinanden, mens vi fortsat holder fast på arven fra de respektive kirkesamfund, vi hver især tilhører. Bogen er således bygget på et solidt luthersk grundlag.

Da jeg fik bogen i hånden, reagerede jeg spontant på dens titel ”Et udelt hjerte”, for enhver kristen med bare en lille smule selverkendelse må jo indrømme, at det er så som så med det helhjertede. Meget tidligt i læsningen opdager man imidlertid at fokus – befriende nok – ikke er på vores evne til at leve med et udelt hjerte, men i stedet på ham, som vores hjerter skal være rettet mod, nemlig Jesus.

Carsten Dalgaard Hansen skriver således om Jesus, at han ”var det, som vi aldrig kunne være, et helt og et rent hjerte” (s. 60). Med andre ord er bogen meget Jesuscentreret, og det er vel det bedste, man kan sige om en bog – eller om noget eller nogen overhovedet.

Samtidig er bogen meget bibelnær, med mange bibelcitater, der danner grundlag for et udsyn til andre kirkelige traditioner end forfatterens egen, især den ortodokse og den keltiske. Med inspiration fra den sidste, kommer han således med en betragtning, som jeg bed særlig mærke i, nemlig at vores verden har en gennemsigtighed, at naturen så at sige er skabt for at vise hen på Kristus. Han taler endda om Jesus som model for skaberværket. Dermed bliver der vendt op og ned på vores måde at tænke bibelske metaforer på. De er ikke billeder på vores verden, men vores verden, eller snarere skaberværket er en metafor for Guds verden. Gennem vores verden kan vi skimte Gud. Dermed bliver skønheden også et væsentligt begreb, som i sin grundinstans peger på Jesus.

Men hvad så med det udelte hjerte? Med blikket rettet mod Jesus er der alligevel en vej til hellighed for os, som ”ikke skyldes mig selv og mine fortræffeligheder, men Kristus, som bor i mig” (s. 147). Gennem tilbedelse, relation til Gud og gennem bøn, som alt sammen handler om Jesus og ikke om os, kan vi tale om et udelt hjerte: ”For han er det mest ægte, der findes. Han er perlen. Han er sammenhængskraften. Han er den, der heler det brudte og splittede. Han er det udelte hjerte”. (s. 220).

Carsten Dalsgaard Hansen:
Et udelt hjerte
224 sider • 199,95 kr. • Prorex