Når engle krydser ens vej

Dette er en meget velskrevet og bevægende bog om de skygger, som 2. verdenskrig kastede af sig i form af mennesker, hvis traumer efter befrielsen druknede i alkoholisme og depression, der svækkede deres evne til at være forældre.

At engle har mange ansigter viser, hvordan mennesker i nød med uoverskuelige behov har brug for hjælp, og så kommer den – som engle – i skikkelse af andre mennesker, der hjælper på nærmest mirakuløs måde.

Tro og trøst

Vi læser om, hvordan tre børn med forældre ødelagte af aktiviteter under krigen blev mødt af engle i form af et omsorgsfuldt barnløst ægtepar, der hjalp, trøstede og tog hånd om de tre drenge. Hvordan det udviklede livsvarige venskaber men også om sår, der havde svært ved at blive helet. Og så alligevel. Det kristne livssyn skinner klart igennem.

Den kærlighed, som vinder over alt, blev ord, der netop hjalp en af disse drenge, Carl Otto. Han fik til sin konfirmation 1. Korinterbrev 13, og det gik rent ind i et 14-årigt drengehjerte. Det blev hos ham livet igennem, så han til sidst, meget sent, kom ind på forsoningens vej.

Efter sine forældres meget tidlige død, blev han ramt af selvmedlidenhed, depression og selvdestruktion, ingen kunne trænge igennem til ham. Han ville glemme alt, drukne sig i alkohol og stoffer. Han brød med alle, men så mødte han endnu en engel i skikkelse af en kvinde, som blev hans forstående, trofaste hustru, og det markerede hans vendepunkt fremad mod et virksomt liv.

Som engle

Det er en sjældent bevægende bog, som jeg fløj igennem. Den er skrevet lyrisk omend usentimentalt og alligevel rørende om de mange situationer, hvor det musiske ægtepar, lærerinden Sigrid og jazzmusikeren Bertil, havde blik og hjerte for at komme forsømte drenge i møde med både praktisk hjælp og kærlighed ”i den grå sofa”, hvor drengene mødtes i ægteparrets lejlighed og blev hinandens venner i tykt og tyndt. Romanen er Carl Ottos forsøg på at opfylde Sigrids sidste ønske: ”Fortæl vores historie, Carl Otto. Fortæl, at det aldrig er for sent at blive forsonet.”

Det giver inspiration til os læsere om at se de behov, der er omkring os og have hjerte og indsigt i at træde til som engle – også når det er svært, smertefuldt og ser håbløst ud. Niels Johansen er forfatter, foredragsholder og fhv. sognepræst. Han står til rådighed for spørgsmål og interviews.

Niels Johansen: Engle har mange ansigter – fragmenter af en historie
181 sider • 198 kr.
Højers Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: