Messias ikke er Guds Søn i Islam

Svend Løbners kronik fra d. 14.10.18

Flemming Lau
Kragemosevej 3
4200 Slagelse

Svend Løbner fremturer igen i 2018 med, at Koranen også har Jesus som Messias. Men han fortier bekvemt, at Messias ikke er Guds Søn i Islam!

Søndag efter søndag er præster landet rundt nødt til at slå fast, at Gud ikke er Allah, og at Jesus virkelig er Kristus, Guds Søn! Sprogforsker Tina Margaard konkluderede efter 3 års studier i 2005, at Islam var den mest krigeriske hybrid, religiøst og ideologisk set. Bill Warner prof. i videnskabsteori fastslår, at Koranen, haditherne og Sharialoven er 7% mere anti-semitisk end Hitlers Mein Kampf!

Frafaldne kan dræbes og non-muslimer er urene i liv og død, hvorfor imamer på den tværreligiøse begravelsesplads i Koldning har krævet planteskel mellem muslimer og andre trosretninger!

Svend Løbners overspændte sværmeri for det tværreligiøse økumeniske fører lidet befæstede vild. Han burde vide, at forkyndelsen af, at Jesus er Guds Søn, bliver besvaret af forbandelser fra muslimsk side jf Koranens sura 9:30 Må Allah ødelægge de kristne! Var der nogen der sagde Dem og Os?