Tro på Gud og stå ved, at du er en synder

Kierkegaard er inde på mange forskellige ting i denne bog, og der er ikke nogen gennemgående temaer. Men en grundholdning er, at det afgørende for vores liv og evighed er, hvordan vi forholder os til Gud og os selv: om vi tror på ham, og om vi står ved os selv som syndere, der har brug for, at han er os nådig.

Bogens lange titel dækker over dens kapiteloverskrifter, som igen er titlerne på fire bøger af Kierkegaard.

Tro giver tryghed

”Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen” handler om Jesu ord om, at vi skal tage ved lære af fuglen og liljen og leve ubekymrede og glade. Det kan vi i den grad, vores tryghed ikke bygger på livets ydre forhold, men på, at uanset, hvad der sker os, tilhører vi Gud. Også på dødens dag, hvor hans ord til den, der tror på ham, vil være, at i dag skal du være med mig i Paradis.

Martyrer, apostle og genier

”Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger” består af to artikler. I den første diskuteres det, om man har lov til at lade sig slå ihjel for sandheden, når det betyder, at man på den måde bliver skyld i, at en anden pådrager sig den synd at slå et menneske ihjel. Hvorfor Kierkegaard tager det spørgsmål op, forklarer han ikke. Det virker som en diskussion for diskussionens skyld.

Men han tager også et underliggende spørgsmål op, som jeg synes er mere relevant, nemlig om vi som syndere kan være så sikre i en sag, at vi kan sige, at vi kender den absolutte sandhed om den. Det mener Kierkegaard ikke, vi kan. Ingen står som en ren over for syndere, vi er alle syndere over for syndere.

Den anden artikel i dette afsnit handler om, hvad forskellen er på et geni og en apostel. Et geni giver det videre, han selv tænker sig frem til, mens det, en apostel bringer videre, er noget, Gud har åbenbaret for ham.

Svær, men også imponerende

”Sygdommen til Døden” er en analyse af forskellige former for fortvivlelse over ikke at kunne finde meningen med livet. Det er bogens længste afsnit (128 sider) og det sværeste, både sprogligt og forståelsesmæssigt.

At komme igennem det vil jeg sammenligne med en bjergbestigning. Hver gang man tror, man har nået toppen, viser det sig, at der er endnu en top og endnu en – i overført betydning, at hver gang man tror, at emnet er færdigbehandlet, er der lige endnu et aspekt ved det, lige en nuance mere. Selv om det er krævende at læse, er det også imponerende, hvordan det er muligt for Kierkegaard at blive ved med at se nye vinkler på en problemstilling.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Korte prædikener

”Ypperstepræsten – Tolderen – Synderinden” er små prædikener. Den første om Jesus som en ypperstepræst, der forstår os, fordi han selv har været menneske og kender alle livets lidelser. Den anden er om tolderen og farisæeren i templet, og den tredje om Maria Magdalenas salvelse af Jesu fødder.

Søren Kierkegaard: Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen / Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger / Sygdommen til Døden / Ypperstepræsten – Tolderen – Synderinden.
336 sider • 199,95 kr. • Gyldendal