Mobil kirkehøjskole i Esbjerg

I vinterhalvåret vil MFs mobile højskole holde aftenkurser i Zions Kirke og Sædden Kirke.

Sognepræst Jørgen Jørgensen fra Aabenraa er initiativtager til MFs højskole-tilbud.

I efteråret 2017 lancerede Menighedsfakultetet undervisningstilbuddet ’Kirkehøjskole i Sønderjylland’. Konceptet blev så godt modtaget, at Kirkehøjskolen nu fortsætter i Esbjerg.

Flere og flere danskere bliver fremmegjorte over for kristendommen, og nogle melder sig ud af folkekirken. Det er ofte mediernes billede.

Men der er også en modsat trend, understreger Menighedsfakultetet. Mange samles til Alpha-kurser for at få en elementær indføring i kristendom. Og nogle ønsker større fordybelse og en grundigere undervisning, end de normalt kan få til gudstjenester og de gængse kirkelige tilbud.

Dem forsøger Menighedsfakultetet at komme i møde med Kirkehøjskolen, som nu holder kurser i Esbjerg.

Kirkens aftenkurser

I Esbjerg kaldes Kirkehøjskolen: ’Kirkelig aftenundervisning’, men ideen er det samme: at kombinere lokale præsters pastorale erfaringer og indsigt i nærmiljøet med de teologiske ekspertiser hos Menighedsfakultetets lærere.

Fem lokale MF-teologer vil således sammen med fem undervisere fra Menighedsfakultetet over fem onsdag aftner give en grundig undervisning i aktuelle emner fra troens og teologiens verden. Det bliver både spændende, kvalificeret og livsnær undervisning, lover MF.

Længes efter fordybelse

Initiativtageren er sognepræst Jørgen Jørgensen fra Aabenraa, der er formand for Menighedsfakultetets bestyrelse. Han har opdaget et behov i sin menighed, som han gerne vil respondere på.

– Jeg oplever som sognepræst i Aabenraa hos mange kirkegængere en længsel efter fordybelse i troens verden og efter en undervisning, der går videre, end vi kan nå i en gudstjenesteprædiken.
Derfor ligger det lige til højrebenet at koble kompetente undervisere fra Menighedsfakultetet sammen med erfarne præster, der har en god føling med, hvor folk er i livet. En duo bestående af en præst og en professor kan give tilhørerne det ekstra, som mange efterspørger, siger Jørgen Jørgensen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fem onsdage i Esbjerg

Kirkehøjskolen afholdes det kommende vinterhalvår på skift i Zions Kirke og Sædden Kirke i Esbjerg.

Den 24. oktober er der kirkehøjskole i Sædden Kirke med foredrag om islam og kristendom.
Den 21. november kan man i Sædden Kirke høre om Oldkirkens liv og Trosforsvar.
Den 23. januar 2019 foregår kurset i Zions Kirkes Sognehus. Emnerne er Peters 2. Brev samt Skyld og skam.
Den 20. februar er der kursus i Sædden Kirke om Køn og identitet.
Den 20. marts er der kursus i Zions Kirkes Sognehus om Luther og Salmerne samt Vækkelser i den globale kirke.

Fra Esbjerg til Aalborg

Kirkehøjskolen er et af mange udtryk for, at Menighedsfakultetet driver teologi for kirkens skyld. I vinterhalvåret 2019-2020 flytter Kirkehøjskolen så til Aalborg, hvor fem præster med baggrund i Menighedsfakultetet eller Dansk Bibel-Institut står klar til at levere deres del af undervisningen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: