Efteruddannelse i islam på Menighedsfakultetet

Mogens S.
Mogensen

Menighedsfakultetet i Aarhus tager konsekvensen af, at antallet af muslimer er steget støt de seneste årtier. Fra næste forår tilbyder uddannelsesinstitutionen en efteruddannelse for præster, diakoner, menighedsrådsmedlemmer, kristendomsundervisere og andre, der formidler kristen tro og teologi i kirke, samfund og skole.

Kurset får titlen ”Islam og kristendom – og mødet med muslimer”, og Menighedsfakultetet har hyret to islam-eksperter til at undervise på efteruddannelsen: Den ene, professor på Menighedsfakultetet, Kurt Christensen, har skrevet bogen ”Lydighed eller lovsang. Om islam og kristendom”, og den anden, Mogens S. Mogensen, er ph.d. i Interkulturelle Studier, formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og tidligere missionær blandt muslimer i Nigeria.

– Det er min erfaring, at en grundlæggende viden om islam giver frimodighed til at samtale med muslimer om tro og dermed også mulighed for på en meningsfuld måde at bringe evangeliet om Jesus Kristus ind i samtalen, siger professor Kurt Christensen.

Det kommende modul er det femte i efteruddannelsen på Menighedsfakultetet, og undervisningen gives over fem fredage i foråret 2019.