Hvor finder vi Guds rige?

”Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet”, sagde Jesus ved begyndelsen af sin missionsvirksomhed. Men hvor finder vi så Guds rige i dag? Foto: Still fra filmen ’Son of God’
Hvor Jesus er …

”Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet”, sagde Jesus ved begyndelsen af sin missionsvirksomhed (Mark 1,15). Når vi beder Fadervor, da siger vi ”Komme dit rige” (Matt 6,10). Jesus var kommet nær, og når Jesus er nær, da er Guds rige nær. Derfor er Guds rige også nær, når to eller tre er forsamlet i Jesu navn, for da er han midt blandt os, og hvor Jesus er, der er Guds rige.

Hvor evangeliet er …

Når vi ser Jesus, da ser vi Guds herligheds glans og udtrykte billede (Hebr. 1,3). Jesus er åbenbaringen af Guds frelse, afsløringen af, at Gud frelser syndere ved sin egen søns stedfortrædende død. Det er budskabet om, at han, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, for at vi skulle blive Guds retfærdighed i ham. Guds rige er der, hvor evangeliet om frelsen i Jesus Kristus forkyndes.

Hvor Guds rige ikke er …

Det betyder også, at Guds rige ikke er, hvor mennesker samles om alt muligt andet. Det kan være fine koncerter, sundhed og miljø-arrangementer, mirakler og fed musik. Det kan kaldes kirke eller kristeligt, men sker det, uden at evangeliet om Jesus som frelser for syndere forkyndes, da er det ikke Guds rige, du finder der.

Hvor Djævelens rige er …

Da Paulus siger farvel til menigheden i Efesos (ApG 20,29-30), taler han om, at der vil komme falske lærere som glubske ulve både udefra og inde fra i menigheden. Disse ”ulve” kommer på vegne af Guds modstander, Djævelen – eller Antikrist, som vi møder det i 1Joh.brev. Antikrist fornægter ”at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud.” Det betyder at det, der kommer fra Djævelen vil fornægte, at mennesker har behov for frelse (og derfor må Jesus komme fra Gud), og vil fornægte, at det er muligt at få frelse af nåde (at Jesus er kommet i kødet). Der, hvor Djævelens rige er, er der ikke tale om synd eller overtrædelse af Guds lov – og der frelses man ikke af nåde alene. Det svarer til 1Tim 4,1: ”i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme.”

Hvor er Guds rige da?

Guds rige er, hvor evangeliet forkyndes om Jesus som frelser for syndere, overtrædere af Guds lov. Det Djævelen først vil fjerne, er netop kerneværdien i Guds rige. Sådan har det været hele vejen op gennem historien, imens Djævelen har forsøgt på mange måder af få nogle til at falde fra. Hele tiden fra Jesu himmelfart til hans genkomst, er tiden, hvor man længes efter, at Jesus er hos os. Kristentro med Bibelens Jesus kan findes i historiens gang, og historisk kristendom er også sand kristendom.

Når Guds rige åbenbares

… så sker det i et nu. Som et lyn, som et glimt, der åbner for Himlens herlighed og åbenbarer Guds virkelighed. Sådan skal Jesus komme og med sit komme overraske dem, der fornægtede hans eksistens, og tage dem med, der ventede ham. Det bliver ikke et øjeblik, der giver mulighed for at sige farvel eller gøre status. Det bliver blot et nu – og så er det dommens dag.

Den dag skal verden møde Jesus, der kommer med lov og evangelium. Med loven dømmer han enhver, der er uden for nåden i ham selv. Med evangeliet omfavner han alle dem, der ved hans forsoning og tilsagte fremmede retfærdighed er gjort rene i hans, lammets, blod.

Hvordan skal det gå dig den dag? Er Jesus din u-undværlige frelser, der alene er dit håb – eller er du blevet optaget af en ny form for kristendom, en ny form for nådegaveopmærksomhed eller en ny form for diakoni, så hans ord ikke når ind til dig. Kom, lyt til Ordet om korset – og blive frelst ved at blive en del af Guds rige her i livet – inden evigheden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Luk. 17,20-33

Om Guds riges komme
20 En dag spurgte farisæerne Jesus: »Hvornår kommer Guds rige?« »Guds rige kommer ikke sådan, at man kan se det i det ydre,« svarede han. 21 »Der er ingen, der vil kunne udpege det og sige: ‘Her er det!’ eller: ‘Dér har vi det!’ Guds rige findes allerede midt iblandt jer!«
22 Senere sagde Jesus til disciplene: »Der vil komme tidspunkter, hvor I inderligt vil længes efter, at Menneskesønnen skal komme, men I skal holde ud. 23 Nogle vil sige til jer: ‘Se, dér er han!’ eller: ‘Her er han!’ Men I skal ikke tro på det! Lad være med at løbe efter den slags. 24 Den dag Menneskesønnen virkelig kommer, vil det være som et lyn, der oplyser himlen fra den ene ende til den anden. 25 Men først skal jeg gennem mange lidelser og forkastes af dem, som ikke tror på mig. 26 Som det gik i Noas dage, vil det gå ved Menneskesønnens komme. 27 Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper, lige til Noa gik ind i arken, og vandmasserne pludselig kom og udslettede dem alle. 28 Eller som det gik i Lots dage: Folk holdt deres fester, købte og solgte, plantede og byggede, 29 lige til den dag, da Lot gik ud af Sodoma, og det pludselig regnede med ild og svovl fra himlen, så alle blev udslettet. 30 Menneskesønnens komme vil ske lige så pludseligt og uventet. 31 Den dag vil de, der opholder sig uden for deres hus, ikke have tid til at løbe ind for at pakke, og de, der arbejder i marken, vil ikke have tid til at løbe hjem og hente deres ejendele. 32 Husk på, hvad der skete med Lots hustru! 33 De, der klamrer sig til livet, vil miste det, men de, der er parat til at give afkald på deres jordiske liv, vil få det evige liv.