Kristne hjælpeorganisationer vil være tydelige og inkluderende

24 hjælpeorganisationer diskuterede i Hellerup, hvordan deres kristne identitet udtrykkes over for bagland, medarbejdere, donorer og modtagere.

Hvordan og hvor meget skal den kristne identitet præge kristne hjælpeorganisationer?

Det spørgsmål blev drøftet intenst, da repræsentanter for 24 kristne hjælpeorganisationer i netværket EU-CORD mødtes hos Mission Øst i Hellerup den 24. og 25. oktober.

Ikke lys under en skæppe

Alle organisationer er tydeligt drevet af kristen næstekærlighed, men det varierer, hvor meget det kommer til udtryk i forhold til bagland, medarbejdere, donorer og modtagere af hjælpen. Og derfor var emnet Autentisk Tro særdeles aktuelt.

Der var enighed om, at de kristne hjælpeorganisationer i hvert fald ikke skal sætte deres lys under en skæppe.

Det er nemt i forhold til det kirkelige bagland, hvor bl.a. henvisninger til skriftsteder i Bibelen skaber en fælles forståelse. Og internt i organisationen er det også naturligt at bede sammen og udøve, hvad en deltager kalder ”tjenende lederskab”.

Kristen tilgang en styrke

Men hvor tydelig kan man være om sit kristne ståsted over for offentlige donorer som DANIDA, EU og FN? Her fortalte flere af deltagerne, at disse nærmest opfordrer til at lægge vægt på den kristne profil.

Det er jo deres særkende og deres styrke.

Som kristen forstår man troende – også når de tilhører andre religioner. Profane hjælpeorganisationer spørger om råd og vejledning fra kristne organisationer, som jo også har lang erfaring i hjælpearbejde. Hver anden sundhedsinstitution i Afrika syd for Sahara drives af kristne organisationer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og så er de kristne kirker og andre religiøse institutioner til stede i de mest afsidesliggende områder.

Derfor er det en fantastisk kanal at formidle hjælpen igennem.

Tro og professionel hjælp

I forhold til modtagere af hjælpen er sagen langt mere kompliceret. Alle var enige om, at man på den ene side ikke skal undlade at sige noget om kristendommen, og på den anden side heller ikke bruge hjælpearbejdet til at lave missionsarbejde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men hvad gør man så?

En deltager sagde: Vi skal skelne mellem det personlige vidnesbyrd og det professionelle hjælpearbejde. En anden reflekterede: Der er forskel på intention og konsekvens. Vores intention er ikke at omvende folk; men det kan meget vel blive konsekvensen. Og en tredje ramte hovedet på sømmet: Vi skal kommunikere tydeligt og inkluderende.

Nogle af deltagerne lagde vægt på at arbejde ”holistisk”: Vi lever jo hele liv. Modtagerne regner med at vi er kristne. Og i mange modtagerlande beder præsten, imamen osv. sammen, inden hjælpen deles ud.

Kald til at tjene de sårbare

Troen og hjælpearbejdet er knyttet tæt sammen. Som en organisation udtrykte det:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi vil forvandle hele lokalsamfund og tage befolkningen med på en rejse i transformation.

En anden sagde: Som kristne er vi kaldet til at tjene de mest sårbare og mest marginaliserede. Det fører os ofte til de mest fjerne steder.

Organisationerne i EU-CORD holdt også en generalforsamling og drøftede, hvordan de kan være innovative og tænke i nye baner, for at hjælpen kan nå endnu længere ud og gavne de mest marginaliserede modtagere. Helt i tråd med kristen næstekærlighed.

Mission Øst, som var vært ved konferencen, er baseret på kristne værdier. Organisationen har også underskrevet Røde Kors’ adfærdskodeks, der forpligter organisationen til at yde støtte uanset modtagernes race, tro eller nationalitet og uden nogen form for negativ sondring. Al støtte prioriteres ud fra behovet.

Netværk af kristne NGO’er

EU-CORD er et netværk af 24 europæiske kristne ngo’er, som inspireret af kristne værdier udfører humanitært nødhjælps- og udviklingsarbejde.

EU-CORD samarbejder med 1.000 implementerende partnere over hele verden og er uafhængig af politiske, sociale og religiøse myndigheder.

Se mere i www.eu-cord.org.