Charles Dickens genfortæller Jesu liv

Det Ny Testamente er ”den bedste bog, der nogen sinde har fandtes eller vil komme til at findes i hele verden”, mente Charles Dickens (1812-1870) ifølge denne bogs efterskrift.

Han ville, at hans børn skulle kende Det Ny Testamentes beretninger om Jesus. Han skrev derfor en genfortælling af Jesu liv til dem og læste højt fra den, før de selv kunne læse.

Har det vigtige med

Han følger Jesu liv fra hans fødsel til hans død og hans opstandelse og himmelfart, og derudover er flere af Jesu lignelser genfortalt. Selvom det er en forkortet gengivelse af Jesu liv, synes der ikke at mangle noget væsentligt. Alle de vigtige hovedtræk i Jesu liv er med.

Loyal genfortælling

Genfortællingen af Jesu liv er loyal over for Det Ny Testamente. Der er ingen afstandtagen eller bortforklaringer.

Jesu undere accepteres som sande, og hans opstandelse, hans møder med disciplene efter opstandelsen og hans himmelfart som noget, der er sket.

Desværre er der enkelte faktuelle fejl, fx at Jesus skulle være flyttet fra Nazareth til Jerusalem som 12-årig, og at hans himmelfart skete i Betania i stedet for på Oliebjerget.

Forkynder godhed

Charles Dickens fremhæver, at Jesus er god og gør godt mod alle, især de fattige. Det bruger Charles Dickens til at indskærpe, at vi skal være gode mod alle andre. Og vores frelse afhænger af det, for Gud elsker os ikke, hvis vi er onde mod nogen. Men følger vi Jesu ”anvisninger og prøver at leve op til dem, kan vi med sindsro håbe, at Gud vil tilgive os vore synder og fejltagelser og gøre os i stand til at leve og dø i fred.”

Skavanker i sproget

Sproget har nogle skavanker. Der er eksempler på kluntet sprog og gammeldags udtryk som ”tilsted det nu”, ”antageligvis” og ”ryggesløs levevis”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det forstyrrer også, at oversætteren ikke synes fortrolig med bibelsk stof. Han omtaler Saulus som Saul og laver den oversættelsesfejl at sende Jesus op i et træ og se ned på Zakæus.

Charles Dickens: Fortællingen om Jesus. 160 sider. 149,95 kr.
Gyldendal