Lad os proklamere at 2019 skal være et Herrens År!

2019 skal ikke huskes for kritisk tv om kristne sekter, men for den vækkelse, der vil følge efter.

Før nytår var der en ældre kristen kvinde, der fortalte mig, at hun glædede sig så meget til 2019. Hun havde nemlig hørt nogle profetier om, at dette år ville blive et år med åndeligt gennembrud og vækkelse.

Men, tilføjede hun, når den slags kommer, plejer der også at komme modstand. Så det må vi være forberedt på.

Efter nytår kom så disse kritiske tv2-udsendelser om de gamle sager om Faderhuset, Evangelist, Silkeborg-præsten og om Torben Søndergaard og hans bevægelse.

Jeg ved godt, at der er nogle kristne, som synes, det er godt, at de dårlige ting – eller det, de opfatter sådan – bliver afsløret.

Men det har jeg nu svært ved at glæde mig over. For den slags skader jo indtrykket af al form for levende kristendom. Uanset om det er rigtigt fremstillet eller ej. Og når et lem lider, lider hele legemet.

Er det også gavnligt?

Nu har jeg gået og bedt om disse ting de sidste 14 dage i Afrika. Og jeg tænker på kvindens ord om, at der skal komme et åndeligt gennembrud i 2019. Når vi kigger på vækkelsernes historie, så er de næsten altid vokset ud af forfølgelser og modstand. De er ikke opstået, fordi kirkerne er blevet pæne og socialt acceptable. Pænhed ser ud til at have den modsatte virkning.

Så selv om vi synes, det er træls, så kan den slags forargelser føre til noget godt. Almindelige mennesker opdager nemlig den åndelige verden. Måske tager de afstand fra det, de ser, men de begynder også at søge. Lad os så bede og arbejde for, at de ikke farer vild i den alternative verden, men finder Jesus og hans fred.

Og når de troende kristne bliver klemt og forfulgt, beder de mere. Og denne nærhed til Gud får dem til at vidne på en mere naturlig måde om trygheden i Gud og deres tro.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud gør noget, der er bedre

Oral Roberts var en kendt prædikant og helbreder. Han grundlagde også et universitet med et medicinsk fakultet, hvor man kombinerer bøn for syge og lægevidenskab.

Han blev – naturligvis – hængt ud i pressen. Også af andre kristne desværre. Og det var til tider meget hårdt for ham. I sin bog ”Gør stadig det umulige” skriver han om dette. Han konstaterer, at selv om vi lever i tro og gennem bøn kan forhindre mange onde angreb, så sker der alligevel en gang imellem noget, som bare er negativt.

Men, tilføjer han, hans erfaring er, at Gud så lader noget endnu mere positivt ske bagefter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er, hvad jeg håber og tror vil ske i 2019.

Vi skal proklamere Herrens år

I Guds rige er der noget, der hedder at proklamere. Det er at holde fast ved Guds ord og løfter, og udtale dem, selv om vi oplever nederlag og skuffelser.

Forleden var der en læser, der mindede mig om netop dette.

– Vi skal proklamere 2019 som Herrens år, sagde han. Og han sagde det ikke bare som ønsketænkning, men efter at han alvorligt havde søgt Helligåndens vejledning gennem længere tid. Helt tilbage i 2009 havde han et syn af en åndelig eksplosion, der bredte sig fra Bornholm og ud til hele landet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han følte sig bekræftet af bl.a. Salme 64, der taler om, at Gud vil vende fjendernes pile imod dem selv, og Malakias bog, der taler om, at der igen skal kunne kendes forskel på de troende og de ugudelige. Han mener, der igen vil komme gudsfrygt og velsignelse over vores land.

Men det vigtigste, som denne læser minder os om, er, at vi som kristne har mandat til at proklamere, at 2019 skal være Herrens år.

Vi kan ændre situationen

For at tingene skal ændre sig til det bedre i det afkristnede Danmark, kan man jo udtænke mange planer og strategier. Men ud fra Bibelen forstår jeg, at det, der ændrer tingene er de retfærdiges bøn (dvs. dem, der har taget imod Guds frelse ved tro på Jesus altså de retfærdiggjorte) – De har en ”mægtigt virkende kraft” igennem deres forbøn. (Jakob 5,16)
Gud kan da sagtens gribe ind. Men han er ikke en diktator. Han ønsker, vi skal være med i det, han gør. I skabelsesberetningen overlader Gud herredømmet over jorden til os. Satan har kun den plads til at regere, som vi afgiver. Det er dig og mig, der har fået autoritet.

Derfor er det vigtigt, at vi får hele Danmark dækket af grønne kommuner, hvor der er forbøn for alt det lokale og for hele landet.

Og så er der en særlig ekstra dimension for dem, der tror – nemlig at proklamere.

Hvis vi taler i overensstemmelse med Guds ord, som vi finder det i Bibelen, og når vores ånd er i overensstemmelse med Helligånden, så kan vi udtale profetiske proklamationer, som ændrer den åndelige atmosfære omkring os.

Lad os derfor i vores bønner og højt proklamere ind i den åndelige verden, at Guds vilje skal ske, og 2019 skal være et Herrens år.