Bliv opmuntret af Ffald-y-Brenin i Wales

Gud velsigner ikke blot de besøgende, men hele egnen! Markerne giver bedre afgrøder, fårene får flere lam, kilderne strømmer igen i den udtørrede dal...

I Wales findes der et retræte- og bedehus, hvor de besøgende har fantastiske oplevelser. De føler, at Gud er så nær. Og Gud velsigner ikke blot de besøgende, men hele egnen! Markerne giver bedre afgrøder, fårene får flere lam, kilderne strømmer igen i den udtørrede dal…

Stedet hedder på det lokale sprog Ffald-y-Brenin – det udtales Faal dûh Brennin og betyder Kongens fårefold.

Stedets bestyrer, Roy Godwin, har skrevet bogen ”The Grace Outpouring” – nådes-udbruddet/udgydelsen. Bogen er udkommet på norsk, hvor den hedder ”Strømmer av NÅDE”.

Det er en letlæst norsk oversættelse, som sagtens kan læses af danskere.

(Hosianna har fået 50 stk. hjem af denne bog og fortsættelsen: Velsignelsens vej. Begge bøger kan derfor lettere bestilles på Hosianna.dk.)

Udbrændte – og klar til kaldet

Roy og Daphne var udbrændt i deres kristne tjeneste, og de havde heller ikke flere penge. Derfor var det slet ikke oplagt, at de skulle bestyre et fattigt retrætested. Roy havde lige fået et godt betalt ønskejob i London og så frem til at beskæftige sig med verdsligt salg og få genoprettet økonomien. Men han havde ikke fred i det. Og efter kort tid måtte han rejse hjem.

Netop som han kom hjem, kunne han høre telefonen ringe. Det var formanden for retrætestedet. Bestyrelsen havde haft samtaler med alle ansøgere. Men i bøn havde de fået besked fra Gud på at sende dem alle hjem og ringe på en bestemt dato kl. 11 om formiddagen til Roy…! Og der kom flere bekræftelser.

Når Guds ånd er der…

Men Roy havde slet ikke lyst til at drive et retrætecenter for satte kristne. Han ville meget hellere tale med dem, der endnu ikke kendte Gud. Så han bad Gud om at sende ikke-troende til stedet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Næppe havde han gjort det, før det ene par efter det andet ankom og spurgte, hvad det var for et mærkeligt sted. De var blevet tiltrukket, ja, næsten fysisk presset til at dreje op ad den lille vej.
Roy og Daphne bød på te og kaffe og viste dem rundt. Og så snart de kom ind i stedets lille kapel, skete der noget. Nogle faldt på knæ, andre bekendte spontant deres synder, nogle græd, andre lo hjerteligt… Helligånden var der.

En kristen gruppe ville på vandretur og ville bede en kort bøn, før de gik. Men under bønnen blev de så slået ud af Helligånden, at de tilbragte hele dagen i hengiven bøn og soaking – uden at få noget at spise før om aftenen. Næste dag gik det igen sådan.

Beretningerne er skønne, og de giver naturligvis en længsel hos os, der sukker efter at opleve noget af det samme. Der er jo ikke noget skønnere, end når Gud kommer nær, når Helligånden falder over os, og når Jesus usynligt er midt i blandt os. Wow!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Keltisk fordybelse – og mission

Roy finder inspiration i den oprindelige keltiske kristendom. Men det er vel at mærke ikke som en kulturel turist-religiøsitet.

Det er jo meget nemt at blive betaget af den keltiske kultur med dens gamle stenkors og mærkelige stednavne. Men i stedet for at vi begraver os i en tidsbestemt kultur og bliver stadig mere optaget af den ufarlige fortid, peger Roy på, at meningen med fordybelse er at få mere styrke til at gå ud i samfundet i dag og være vidner om Jesus – både i ord og handling.

Sådan var det for ørkenfædrene, og sådan var det i den klosterbevægelse, der bredte sig i Europa, mens kristendommen var ny her og erobrede hjerterne. Fordybelsen i klostrene handlede ikke om at vende sig fra verden, men at blive styrket i fællesskabet med Gud, Jesus og Helligånden, så de hengivne kristne kunne vinde hjerterne og udbrede Guds rige.

Fornyelsen skal fortsætte

Roy har også et ord til de af os, som har fået en ny start gennem forskellige fornyelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vores Gudserfaringer de seneste år har været beriget af det, vi kan kalde fornyelse. Men det virker som om vi har siddet for længe rundt om lejrbålet, for ilden er døet ud. Det er tid til at bryde op og drage videre. Det er en ny dag. Vi har nye former, nye erfaringer og nye dybder af Gud at udforske. Vi lader ikke fornyelsen blive liggende bag os. Vi tager den med os på rejsen.”

Roy Godwin og Dave RobertsStrømmer av nåde 178 sider.
Proklamedia forlag. 199 kr. Letlæst norsk.

Kan bestilles på Hosianna.dk