Min kone er syg – vil Gud hjælpe?

– Min kone er syg, og jeg tænker hele tiden negativt. Jeg har virkelig brug for hjælp fra Gud, skriver en ægtemand.

Brev til Orla Lindskov
Jeg er en mand på 41, og jeg sidder i en god og vellønnet stilling. Grunden til at jeg skriver til dig er, at jeg fandt 2 efterladte numre af bladet Udfordringen i toget, da jeg var på vej hjem fra arbejde.

Det blad kendte jeg ikke til før. Men jeg gav mig til at kikke i det. Min opmærksomhed blev fanget af din Brevkasse, og især af de små breve, der stod under rubrikken ”Min oplevelse”.

De små breve handlede om helbredelser, om mirakler, der er sket for folk ved bøn og ved noget, der hedder salveduge.

Jeg er kirkeligt interesseret. Det er min kone også. Min far var for øvrigt folkekirkepræst.

Vi har ikke haft så meget tid til at gå i kirke på grund af børn og på grund af, at vi begge har haft krævende fuldtidsstillinger. Men vi er da medlemmer af Folkekirken, og det er vi glade og taknemmelige over at være. Det giver os tryghed.

Jeg gik forresten til alters for nogle år siden, da jeg var i knibe. Jeg ved, at det var det, der hjalp på min situation.

Jeg er således åben for det mirakuløse. Det skyldes nok også, at min far troede meget på bøn.

Han sagde altid til os børn, at vi aldrig måtte glemme, at bøn virker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi har flere Bibler i vores hjem. Den, jeg er mest glad for, er min fars gamle, slidte Bibel. Den er et kært minde. Min far døde i øvrigt for nogle år siden.

Jeg vil gerne høre lidt mere om mirakler ved bøn. Du må gerne tage dette brev med i din Brevkasse. Men jeg vil også gerne bede dig om at kontakte mig privat.

Vi kan bruge din hjælp, for min kone er langvarigt syg, og der er tilsyneladende ikke rigtigt noget, der kan hjælpe hende. Hun passer dog tappert sit arbejde. Det gør mig ondt at se.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min hustrus langvarige sygdomsperiode har haft en trist virkning på mig. Jeg er kommet til at lide af sortsyn. Jeg tænker hele tiden negativt. Jeg har tidligere haft store tanker om vores fremtid. Det har jeg ikke mere. Jeg vil så gerne vide, hvad min kones sygdom ender med.

Jeg frygter selv for sygdom; men også for alle mulige andre ulykker, så jeg virkeligt brug for hjælp fra Gud.

Du får hermed vores mobilnumre. Min kone ved, at jeg har henvendt mig til dig på hendes vegne. Jeg vil gerne sige dig på forhånd tak.
Med en venlig hilsen fra
Ægtemanden

SVAR:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Da apostlen Peter var ved at drukne, råbte han: ”Herre frels mig! og Jesus rakte straks hånden ud og greb ham. Han vil også hjælpe os i dag, når vi kalder på ham.

Han hører stadig, når vi råber ’Frels mig!’

Kære Ægtemand
Der var nok en mening med, at du fandt to efterladte numre af Udfordringen på vej hjem i toget.

Der læste du om mirakler og helbredelser ved bøn.

Jeg håber og beder om, at helbredelse ved bøn vil hjælpe jer, nu da din kone er langvarigt ramt af sygdom.

Telefonisk er vi nu også allerede i kontakt med hinanden. Den kontakt vil vi bevare.

Du skriver, at du gerne vil høre lidt mere om mirakler ved bøn. Det vil jeg nu skrive lidt om her.

Allerførst, for at opleve mirakler ved bøn er vores tanker vigtige. Det starter med, at vi får nye tanker.

Det har du jo også hårdt brug for, når du er kommet til at lide af sortsyn. Sortsyn skal du befries fra. Hertil skal du bruge Guds ords hjælp, og den hjælp finder du i Bibelen.

Jeg er også gået i forbøn for helbredelse af din tanker.

Bibelen siger, at Gud er lys, og i Gud er der intet mørke. Gud er altid positiv overfor dig og overfor din syge hustru.

Derfor skal du skelne mellem hvilke tanker, du får fra det onde, og hvilke tanker, der kommer fra Gud.

For at kommunikere med Gud og for at tiltrække Guds mirakler må du begynde at tænke dig ind til Gud. Dertil skal du bruge Bibelen. Her møder du Gud og Guds tanker.

Vi skal faktisk, som en mor, der mader sit barn, made vores indre med Guds tanker og løfter. Guds løfter er nemlig helbredende både for vores tanker, men også for vores legemer.

Fx siger Gud til os i Bibelen: – ”Jeg er Herren, som læger dig.”

Helt konkret vil jeg bede om og takke for, at Herren må læge din hustru.

Det ligger tæt ved os mennesker kun at tænke traditionelt. Derfor er Gud ikke i stand til at udrette mirakler gennem os.

Men hvis vi modtager Guds løfter og forandrer vores måde at tænke på, så vil vores liv komme ud over de nuværende begrænsninger.

Prøv at læse i Matthæus-evangeliet kap. 14, versene 24-32. Det handler om apostlen Peter, der befinder sig i kampen mellem tvivl og tro.

Der står: – Men da Peter så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: – ”Herre, frels mig!”

Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: – ”Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?”

Peter råbte på Jesus, og miraklet skete. Jesus greb fat i ham.

Her er forudsætningen for alle mirakler: – Råbet til Jesus om hjælp.

Livet her på jorden er ikke altid en let sag. Det ved du, for I står i en kamp mod sygdom. Da er det svært at lade være med at blive nedtrykt. Men gør ikke som mange gør under sygdom.

Mange løfter opgivende hænderne og siger: – ”Hvorfor skal det her ske for mig?”

”Hvor er Gud?”

Svaret er: – Gud er der altid. Kald på Jesus, som Peter gjorde.

En del tror, at Guds hjælp kommer automatisk, når man kommer i nød. Men nej, sådan er det ikke.

Hvis Peter ikke havde råbt på Jesus, så var han druknet. Råbet på Jesus er starten på alle mirakler.

Kom også til møde i Valby. I bor jo tæt ved. Jeg sender jer en mødeplan.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

OPLEVELSER:

Til Orla Lindskov
For en tid siden har du bedt for mig for forskellige svagheder, bl.a. epilepsi. Det har hjulpet mig meget. Tak til dig og til Gud, som har givet dig udrustningen.
V.H.
En Taknemmelig.

Hej Orla
Tak for din bøn for min søn. Han har det godt nu.
Tak til Gud og tak til Jesus.
Venlig hilsen fra
En glad mor.