Afrikanere roser ADRA-workshop

ADRA Danmarks formand, Thomas Müller.

I marts og april var et hold fra ADRA Danmark i Uganda og Malawi for at holde workshop med kirkeledere fra de to lande. Endemålet er at få kirken til at kæmpe mod negative sociale normer, der oftest går ud over piger og kvinder.

Det skriver ADRA Danmark. Formanden, Thomas Müller, der også er øverste leder for Adventistkirken i Danmark, har holdt oplæg under besøget i Afrika.

På en workshop arrangeret af ADRA Danmark deltog flere kirkefolk og ledere fra kirkens sundheds- og uddannelsesvæsen.

ADRAs målsætning var at få kirkelederne til at udnytte deres traditionelt store indflydelse i befolkningen til at bekæmpe negative sociale normer.

Hvis præster fx. jævnligt taler for, at piger og kvinder bør have de samme muligheder som drenge og mænd for at skabe sig et godt og værdigt liv, så lytter folk.

Enige om problematikken

Thomas Müller og resten af ADRA-holdet blev positivt overraskede over den holdning, de mødte hos kirkelederne. De ville som forventet gerne hjælpe de svage, de syge og børnene. Men præsterne nævnte selv krænkelser af pigers og kvinders rettigheder, fortæller formanden.

De afrikanske adventister italesatte eksempelvis, at piger har dårligere mulighed for skolegang end drenge, at udbredelsen af ægteskaber med mindreårige piger og teenagegraviditeter er et problem, og at kvinder i højere grad burde have en stemme i samfundet.

”Vi kortlagde omkring 10-15 samfundsnormer, som vi kunne samarbejde om at bekæmpe på forskellige måder. Det kunne være fra prædikestolen, men også gennem kirkens mange andre programmer. Mine kolleger dernede var faktisk glade for, at vi kom og pegede på vigtigheden af, at kirken gør sin indflydelse gældende inden for disse områder,” fortæller Thomas Müller.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Følsomme emner

De danske gæster gjorde det klart, at workshoppen ikke var et forsøg på at presse en europæisk tankegang ned over afrikanerne.

”Vi spurgte deltagerne, hvorvidt der var emner, de ikke ønskede at arbejde med, og her blev homoseksuelles rettigheder nævnt som noget af det, der var for følsomt,” fortæller Thomas Müller og ADRA Danmarks generalsekretær, Jens Vesterager.

Workshoppene i Uganda og Malawi er første skridt på vejen i den strategi, ADRA Danmark har lagt for øget inddragelse af religiøse ledere i udviklingsarbejdet. Senere vil man rette fokus mod andre kristne kirkesamfund samt muslimske og traditionelle afrikanske ledere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Adventistkirken på verdensplan er en lavthængende frugt. Her har vi på forhånd adgang og taleret. Alene i Uganda og Malawi kan vi med inddragelse af kirken påvirke en lille million mennesker,” forklarer den danske kirkeleder.