Jeg vil gerne høre noget mere om Guds kraft

Kære Orla Lindskov

Jeg betragter mig selv som ny kristen, og nu skal du høre hvorfor.

Jeg har som sådan aldrig før beskæftiget mig med kristendom. Dog er jeg døbt og konfirmeret.
Der skete det, at jeg på grund af min allergi blev taget med til et møde i en frikirke af en mand, som jeg arbejder sammen med. Han var selv medlem af frikirken.

Mødet sluttede med, at man blev inviteret frem til forbøn. Der blev sagt, at man ved forbøn kunne møde Guds kraft til frelse og helbredelse. Jeg var af min ven forberedt på, at mødet ville slutte på den måde.

Det var på grund af det med forbøn, at min arbejdskammerat havde taget mig med til mødet. Han mente, at jeg skulle prøve, om jeg kunne blive helbredt ved Guds kraft. Han sagde, at det var der mange, der blev. Jeg synes nu virkelig, at forbønnen har hjulpet på min mad-allergi.
De spurgte også i forbindelse med forbønnen, om jeg ikke havde lyst til at møde Jesus. Det sagde jeg ja til. Så bad de om, at jeg måtte møde Jesus.

Efter at de havde bedt, oplevede jeg en dyb fred inden i mig, samt glæde og lethed. Sådan en oplevelse har jeg aldrig haft før. Det var noget helt nyt for mig. Jeg er en kvinde midt i trediverne.

Jeg fortalte min arbejds-kammerat på hjemvejen om den oplevelse, jeg havde fået ved forbønnen. Han smilede til mig og sagde, at jeg nu var en ny kristen. Han sagde, at kristen som sådan havde jeg været hele tiden. Men nu var det blevet levende for mig ved Guds kraft.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han har givet mig nogle numre af bladet Udfordringen. Det gjorde han, fordi han sagde, at der skulle følges op på den oplevelse, jeg fik i frikirken.

Jeg har med interesse læst bladet. Der står meget i det, som er interessant, og som er helt nyt for mig.

Jeg har læst dine Brevkasser, og derfor skriver jeg til dig, for jeg vil gerne høre noget mere om Guds kraft. Ifølge min arbejdskammerat er det nemlig Guds kraft, der har hjulpet mig af med min mad-allergi.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Venlig hilsen
En ny kristen.

Jesus har ikke forandret sig. Han er det mest stabile i denne verden. Og han er din og min ven. Hans kraft møder vi ved bøn og ved forbøn.

Ved Jesus strømmer Guds kraft til os

Kære ny kristen.

Tillykke med at du er blevet en ny kristen, og tillykke med helbredelsen af din allergi.
Du vil så gerne høre mere om Guds kraft, skriver du.

Der er et sted i Bibelen, der handler om Guds kraft og om, hvordan Jesus prædiker og helbreder.
Stedet finder du i Lukas-evangeliet kap. 6, versene 17-19. Her står der:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Sammen med dem gik han (Jesus) ned, og han stod stille på en slette; og der var en stor skare af hans disciple og en stor mængde mennesker fra hele Judæa og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyrus og Sidon.

De var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme; også de, der plagedes af urene ånder, blev helbredt.

Og hele skaren prøvede at komme til at røre ved ham, for der udgik en kraft fra ham, og han helbredte alle.”

Lad os se på en enkelt linje fra vers 19, hvor der står: ”- for der udgik en kraft fra ham, og han helbredte alle.”

Hvor kom den helbredende kraft fra, som helbredte alle?

Den kom fra Gud, for i Jesus bor al Guds kraft. Der boede Guds kraft dengang, og der bor Guds kraft også nu. Den kraft mødte du ved forbønnen.

Det er nemlig sådan, at når vi ved bøn rører ved Jesus, så strømmer Guds kraft til os.
Nogle tror, at det kun var dengang, da Jesus var her på Jorden, at mennesker kunne møde hans kraft?

Nej, det sker også i dag, for Jesus har ikke forandret sig.
I Bibelen er der et brev, som hedder Hebræerbrevet. Forfatteren til det brev vidste, at Jesus ikke har forandret sig. Han vidste, at som Jesus var dengang, sådan er han stadig.

Det betyder da også, at det, Jesus gjorde dengang, det gør han stadig. Hebræerbrevets forfatter skriver det på denne måde i sit brev kap. 13, vers 8: – ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.”

Det betyder, at Jesus er stabil. Han er det mest stabile i denne verden. Og han er din og min ven. Hans kraft møder vi ved bøn og ved forbøn.

Vi læser i Lukasevangeliet kap. 8, vers 46, at Jesus siger: – ”Der var en, som rørte ved mig, for jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig.”

Hvem var det, der her rørte ved Jesus?

Det var en søgende og syg kvinde. Og hun blev faktisk helbredt ved at berøre Jesus.
Da Jesus fandt ud af, hvem kvinden var, gav han hende faktisk mere end helbredelse. Han gav hende også fred. – Han sagde: – ”Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred.”

Jesus gav hende fred. Jesus vidste nok, at hun manglede noget meget vigtigt i sit liv, nemlig fred.
Hun har nok haft en eller anden form for ufred i sit liv. Ufred kan nemlig gøre mennesker både psykisk og fysisk syge.

Jeg tror, at hvis kvinden bare var gået bort uden at have fået freden fra Jesus, så var hun nok efter en tid blevet syg igen. Jesus kan nemlig helbrede vores indre såvel som vores ydre.
Du mødte Jesus på det omtalte møde. Jesus blev en gave til dig.

Bibelen fortæller os, at Jesus kom til Jorden for at lede os til Himmelen. Han kalder sig selv den gode hyrde. Han vil også lede dig videre i troen.

Han har givet alt, hvad der var nødvendigt for din frelse og for din helbredelse. Det skete på korset Langfredag. Han vil aldrig svigte dig eller forlade dig.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Tak for forbøn i Valby. Den forbøn kan jeg anbefale andre. Mine smerter forsvandt. Tak og
Gud velsigne dig.
Den smertefri…
Kære Orla Lindskov
Du bad for mig på et møde i Jylland, og der blev bedt for mit knæ og min ryg. Jeg vil gerne sige dig, at jeg med det samme kunne mærke en bedring. Jeg takker for, at Jesus gennem dig har hjulpet mig.
Hilsen fra
Den taknemmelige.