Magtesløsheden som styrke

I bogen ”Magtesløs styrke” trænger Mathias Secher Rom et spadestik dybere ned i forståelsen af ordene ”Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk” end den, man oftest møder i udlægningen af disse ord fra 2. Korintherbrev, kap. 12, v. 10.

Mathias Secher Rom lider af en sjælden sygdom, der bl.a. giver ham kroniske smerter, så han ved af egen erfaring, hvad det vil sige at være magtesløs. På den baggrund har han stridt med dette skriftsted, der på én gang er forjættende, men samtidig kan virke tomt og uden egentlig virkelighed, når man står midt i en magtesløshed, der på ingen måder rimer på styrke.

Forfatteren kommer her med en illustration til at forklare, at den styrke, bibelen taler om, ikke er den, vi menneskeligt set vil spejde efter, når vi får løftet om styrken i svagheden. Der er ikke tale om en linje, hvorover vi kan magte livet, og hvorunder vi er magtesløse – en plus- og en minustilstand i livet – og hvor Gud kommer med sin opstandelseskraft, når vi er magtesløse, og så at sige fører os tilbage til plussiden over linjen. At være stærk i magtesløsheden vil sige stadig at være under linjen, stadig være magtesløs, men hvor tilstanden har byttet fortegn: ”frem for at hive os op, leder han os videre i afmagten og giver os et nyt styresystem” (s. 12). Vi må med andre ord tænke grundlæggende anderledes om vores magtesløshed og Guds styrke i den.

For at kunne dette dykker forfatteren ned først i magtesløsheden hos Jesus – han som afgav sin magt for at blive os lig i vores magtesløshed (jf. Fil 2,5-11) – og derefter i, hvad Paulus siger om magtesløsheden. Endelig ser han på magtesløsheden – eller den magtesløse styrke – i kirken.

Men han indrømmer også, at selvom dette kan se ”let” ud i teorien, er det noget helt andet i praksis. Den magtesløse må gang på gang gå ind i Guds tankegang eller ”styresystem” igen, da det ikke falder os naturligt. Vi vil helst forlade den magtesløse tilstand og finder på alle mulige krumspring for at undgå den, men som forfatteren siger, er teorien nok lettere end praksis, men til gengæld er det ”rigere i praksis end i teorien” (s. 45).

Alle er imidlertid ikke tvunget ind i magtesløshed, men vi er alle kaldet til at leve i magtesløs styrke, og dybest set står vi jo alle magtesløse i forhold til Gud. Mathias Secher Rom nævner her vores magtesløshed i forhold til frelsen, kampen mod kødet og overfor de lidelser, vi møder. Vi må alle på hvert vores plan vælge magtesløsheden og som Jesus leve i selvudtømmelse. Men selvudtømmelse står i stærk kontrast til selvudslettelse – vi er alle værdifulde i vores magtesløshed.

Ikke bare som objektiv anmelder, men som magtesløs læser, der selv kender til kroniske smerter, der indsnævrer mit virkefelt, kan jeg varmt anbefale denne bog, der giver nye og styrkende vinkler på vores magtesløshed.

Mathias Secher Rom: Magtesløs styrke
64 sider. 49,95 kr. LogosMedia/Forlagsgruppen Lohse


Artiklen fortsætter efter annoncen: