Norge støtter Stefanusalliansens arbejde for kvinders trosfrihed

– Stefanusalliansen har fået støtte til et projekt, som skal sikre kvinders trosfrihed gennem konferencer med deltagere fra FN, fortæller generalsekretær Ed Brown.
Foto: Stefanusalliansen.

Stefanusalliansen i Norge har modtaget ekstra projektpenge fra Utenriksdepartementet for at bekæmpe religionsforfølgelse af kvinder, skriver KPK.

Mange kvinder nægtes uddannelse og job og får ikke hjælp i retssystemet ganske enkelt på grund af deres køn, tro eller begge dele.

Nu skal myndighederne i flere lande have hjælp til at forbedre kvindernes vilkår. Stefanusalliansen vil gennemføre en række ekspertkonferencer i samarbejde med et dansk institut for menneskerettigheder og udenrigsministerierne i Norge og Danmark. Den første konference var en workshop, som blev holdt på Voksenåsen i Oslo i den forgangne uge.

Allerede sidste år indgik Stefanusalliansen en aftale med Udenriksdepartementet, som giver dem 24 millioner kroner til lignende arbejde. Denne aftale varer indtil 2021, mens den nye aftale løber parallelt og varer fra marts i år til marts 2020.

Aftalen skal styrke undervisning om trosfrihed og sikre retshjælp til ofre samt opbygge uafhængige menneskerettighedsorganisationer i et land i Asien, oplyser Stefanusalliansen.

Den næste konference skal foregå i Danmark i september. Derefter følger en konference i New York i november med deltagere fra FN-systemet.