Fyldt hold til sjælesorgskursus

Cand. Theol. Dan Månsson er kursusleder og underviser i sjælesorg.

Der er allerede lukket for tilmeldinger til det sjælesorgskursus, som Agape og sjalesorg.dk holder i Skjern Bykirke fra august til december 2019. Men arrangørerne er åbne for at starte endnu et hold, hvis der er tilstrækkelig interesse for det.

Sjælesorgskurset har en bred målgruppe og henvender sig til både præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgsteams, personer med sjælesørgeriske opgaver i menighedssammenhæng, ansatte i missionsbevægelser med flere.

Kurset giver redskaber til samtalerne om de svære ting, både på det mellemmenneskelige og trosmæssige plan. Og disse fortrolige samtaler foretages ikke kun af præster, men også af mange andre i menighederne, som kan opleve at stå alene med ansvaret for et andet menneske, fordi man som sjælesørger har tavshedspligt.

”Nogle gange kommer jeg til at overhøre det, jeg ikke ved, hvordan jeg skal håndtere. Derfor er det godt at få ny viden og nye værktøjer i sin sjælesorgs-værktøjskasse. Det kan du få på Agapes sjælesorgskurser,” udtaler Annette Bech Vad, som er landsleder i Agape og en af lederne på sjælesorgskurset.

Sjælesorgskurset foregår efter sommerferien i Skjern Bykirke, hvor man over 7 samlinger kan blive klædt på til at øve sjælesorg i menighedslivet.