Tre Søren’er på Folkemødet

Tre gange Søren (fra venstre præst og generalsekretær i LM, Søren S. Sørensen, dommer Søren Seerup og tidligere justitsminister Søren Pind) trak mange tilhørere til Folk og Tro-teltet den 15. juni. Foto: Karin Borup Ravnborg, Tro og Mission.

Eks-politikeren Søren Pind, præst og generalsekretær i Luthersk Mission, Søren Skovgaard Sørensen og dommer Søren Seerup, der alle er vokset op i landsbyen Østermarie, mødtes på Folkemødet på Bornholm til en snak om værdier.

Søren, Søren og Søren trak mange tilhørere til eventet i Folk og Tro-teltet lørdag den 15. juni klokken 13.30. Her talte de om hvilke værdier de tog med sig, og hvilke værdier, der holdt gennem livet.

Få timer senere, ”da Venstre med Søren Pind og Bertel Haarder i spidsen gik på hovedscenen, åbnede sluserne over Allinge, og Folkemødet blev badet i regn,” skrev Bornholms Tidende.