Norge: Kristelig Folkeparti fik flertal mod fosterreduktion

Kjell Ingolf Ropstad er Børne- og Familieminister.

Norges Kristelig Folkeparti, som er et af fire blå regeringspartier, kan nu fejre en stramning af abortloven, idet det bliver sværere at få tilladelse til abort af tvillingefostre.

Stortinget vedtog med 105 stemmer for og 64 imod den nye stramning. Hidtil har alle kvinder i Norge – som det eneste land i Europa – kunnet få fjernet et eller flere raske fostre indtil 12. uge, hvis der var mere end et barn på vej. Men fremover skal gravide, som ønsker fosterreduktion, have deres sag behandlet i et særligt lægeudvalg.

Gravide vil dog stadig – ligesom i Danmark – kunne få en abort, hvis der er helbredsrisici for moderen forbundet med en flerfoldsgraviditet.

Kristelig Folkeparti fik dermed flertal for partiets forslag vedrørende fosterreduktion. Derimod fik de ikke gennemført en stramning af paragraf 2c i abortloven, som tillader senaborter ved alvorlig sygdom hos fosteret.