Israel er et mægtigt vidnesbyrd om Guds trofasthed og løfter

At Israel er genopstået som land efter næsten 2000 år, og at Jerusalem igen er jødisk, er et profetisk tegn før Jesu genkomst.

Gordon Tobiassen har i en lang årrække holdt foredrag om Israel set i endetidens lys. Han er tilknyttet Ordet & Israel, som i Norge er en tværkirkelig bevægelse, mens den i Danmark er defineret som luthersk.

Der er ikke noget andet land i menneskehedens historie, som er blevet angrebet så mange gange udefra og har oplevet flere store intifadaer og hundredvis af terrorangreb gennem sin 71-årige nyere historie.

Og på trods af at være mindre og underlegen, har israelerne magtet at besejre sine angribere og være et land i vækst og fremgang på de fleste områder.

Hvad er selve tegnet på, at Jesus skal komme igen? spørger disciplene i Matt. 24.

Til det spørgsmål er der et tydeligt svar: Israel, folket og byen Jerusalem.

Det Gamle Testamente er spækket med profetier om det, der skal ske med landet, folket og byen Jerusalem hen mod afslutningen af nådens tid, og verdens-historien. Det, vi ser af disse tydelige tegn, varsler for Guds menighed, at Jesu genkomst står for døren. Derfor er Israel et mægtigt tegn.

Skal vi forstå Bibelen og Skriften på ret måde, er det helt afgørende, at vi placerer Israel i den rette kontekst. Bibelen er en jødisk bog, skrevet af jøder til jøder. Israel åbner Skriften!

Gordon Tobiason var en af de mest populære talere på årets Plus-Oase, viste evalueringen.
Et eksempel for os

Det er Gud, som har udvalgt folket og bruger dem som et tydeligt eksempel for os hedninger. Vi ser, hvordan Gud på så mange måder har vist dem nåde, omsorg og kærlighed, men når de har vendt Gud ryggen, har de også fået tydelige advarsler, som har ført til dom, straf og ødelæggelse.
Så ved at læse Skriften og give agt på det jødiske folk, ser vi Guds kærlighed og nåde, men også Guds retfærdighed og hellighed. Det er jøden, som stadfæster Guds eksistens, gennem dette folk ser vi, hvem Gud er.

Romerbrevet 11,22 handler om Guds godhed og strenghed – både overfor Israel og overfor os:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Gud er både streng og nådig. De, som blev brækket af, oplevede hans strenghed, men du har oplevet hans nåde. Bliv endelig ved med at leve i tro på Guds nåde, ellers bliver du også brækket af.”

Men alt dette hændte for Israel som forbilleder, og det er skrevet til formaning for os, som nu lever i de sidste tider:

”Alt det, der skete med dem, er blevet afskrækkende eksempler for os. Det blev nedskrevet som en advarsel til os, der lever i de sidste tider.” Kor 10:11


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fyrtårn for demokrati

Mellemøsten er i dag et uoverskueligt kaotisk landskab, med indre væbnede konflikter og store lidelser i de fleste arabiske og muslimske lande. Her råder tvang, vold og undertrykkelse, som holder store skarer i et åndelig mørke med de 1400 år gamle sharia-love.

Midt i dette står Israel som et tydelig fyrtårn med demokrati, trosfrihed, ytringsfrihed og pressefrihed. Det underlige i denne virkelighed er, at Israel er blevet mere truet, mere angrebet, mere chikaneret og mere fordømt end nogen andre stater. På trods af at Israel er det eneste land, som har lige rettigheder for alle sine statsborgere i denne del af verden.

Teknologi-gigant

Israel er et forbillede, de ligger i forreste linie på de fleste områder. De har forvandlet ørkenen til frugtbare områder og er det eneste land i Mellemøsten, som fordriver ørkenen. De renser vand fra Middelhavet og gør det til godt drikkevand.

Israel ligger i verdenstoppen inden for Hi-Tech, IT og teknologi. I computere over hele verden sidder Intel processorer, som er udviklet i Israel. Flere og flere af verdens befolkning nyder i dag godt af israelsk kundskab i en hverdag, som blir mere og mere præget af teknologi.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Israel er et mirakel – nationen blev dannet kun tre år efter Anden Verdenskrig, hvor 6 millioner jøder blev dræbt. Det var en tid, hvor millioner af jøder var både fysisk og psykisk ødelagt efter krigens rædsler.

De, som grundlagde Israel og forsvarede landet mod stormangreb fra syv arabiske lande, var de samme som overlevede koncentrationslejrenes rædsler. Det var mennesker, som havde oplevet og gået igennem det mest traumatiske, man kan opleve.

På denne baggrund er Israel i dag en moderne, demokratisk stat, med en utrolig rig kultur.

Landet er hjem og tilflugtssted for det jødiske folk. Israel blev bygget på en drøm, og drømmen er gået i opfyldelse.

Jødene selv siger: Det er blevet mere, end vi havde håbet på. Vi har industri og teknologi, vi har parker, huse og gader, vi har flotte kultursteder, vi har et udmærket helsesystem. Vi har bragt vand ind i ørkenen og givet den liv.

Gud holder sine løfter

De store endetids-begivenheder er knyttet til Israel og Mellemøsten. Vi ser, hvordan folket og landet er presset i dag fra alle sider. Da er det godt at se, at Herren selv står bag de løfter, han har givet i sit ord til folket og landet.

”Hør Herrens ord, I fremmede nationer, råb det ud i fjerne lande. Herren, som engang adspredte Israel, vil samle sit folk og våge over dem, som en hyrde vogter sin hjord.

Han løskøber Israel og redder dem fra nationer, som er stærkere end dem. De skal vende hjem til Zions bjerg, syngende og jublende over Herrens gode gaver: masser af korn, vin, oliven, får og kvæg.

Deres land bliver som en frodig have, og deres ulykke er overstået.”
Jer 31:10-12

”Jeg vil samle jer sammen fra alle de forskellige lande og føre jer tilbage til Israels land.”
Ezek 36:24

”Jeg planter dem tilbage i deres land. Aldrig mere skal de rykkes op fra det land, jeg har givet dem.« Herren, Israels Gud, har talt!”
Amos 9:15

Udfordringen bringer flere artikler af Gordon Tobiassen i de kommende numre.