Koordinator for frivillige

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg (tidligere Viborg Menighedspleje) ansætter pr. 1. september Elise Secher som frivillighedskoordinator.

Elise Secher er cand.soc. i socialt arbejde og har arbejdet med udvikling af frivillige sociale projekter. Ansættelsen finder sted i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer og med økonomisk støtte fra Borgfonden.

Elise Secher skal rekruttere og kvalificere frivillige til en lang række diakonale opgaver: barselssamtaler, trivselsgrupper for skoleelever, netværksgrupper for unge, parsamtaler, sommerlejre for udsatte familier, aflastningstjeneste, vågetjeneste m.v.

Ansættelsen indleder et nyt kapitel i KSA´s historie, hvor man ikke har haft ansatte siden 1971, da foreningens 10 ansatte overgik til kommunal ansættelse.

Der er velkomstreception for Elise Secher torsdag den 5. september kl. 16-17 ved Houlkær Kirke.