Afslører nøglerne til vækkelsen i Argentina

Peter Tinggaard har udgivet Dr. R. Edward Millers bog om den store vækkelse i Argentina i 1950’erne. Han håber, bogen kan vise nogle nøgler til vækkelse – også i Danmark.

Den smukke Eva forførte ikke blot oberst Perón og hjalp ham til at blive præsident og diktator. Hun forførte også den fattige befolkning med opildnende taler og en penge-fond, der fremhævede hende selv. Hun fik anbragt spiritister som ministre og på vigtige poster – og planlagde et voldeligt kup.

I 1950’erne oplevede Argentina en stor kristen vækkelse, som ikke blot hjalp tusinder til tro og guddommelige helbredelser, men som også befriede Argentina for nogle mørke kræfter, som ville have ledt landet ud en frygtelig borgerkrig.

Mange har hørt den smukke sang ”Don’t Cry for Me Argentina”, som blev indlagt i Andrew Lloyd Webbers musical af samme navn og i filmen ”Evita”, hvor sangerinden Madonna spillede diktatorfruen Eva Perón, der fremstilles som en heltinde.

Eva var en fattig pige fra en mindre by, der stak af til storbyen som 15-årig. Hun fik et gennembrud i radioskuespil og film.

Fra 1944 var hun oberst Peróns elskerinde. Han var dengang arbejdsminister. Eva øjnene sine politiske muligheder ved at give Peron taletid på den radiostation, hun var blevet medejer af.

Begge blev meget populære ved at appellere til de fattige masser med retoriske taler, og Perón blev i 1946 valgt til præsident.

Eva havde stor indflydelse på diktatoren Peron, og i 1947 gav han hende æren for, at kvinderne fik valgret. Hun kunne oppiske masserne, så 2 mio. mennesker på et tidspunkt mødte op foran præsidentpaladset og råbte, at hun skulle stille op til vicepræsident.

Et af hendes trick var en pengefond med hendes navn, som uddelte penge til sociale formål – og gjorde hende populær.

Udafdtil var hun Perons støtte, men senere viste det sig, at hun – udenom Peron – hemmeligt havde bestilt masser af våben til arbejderbevægelsen, så de med vold kunne tage magten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men før der blev borgerkrig, blev hun pludselig syg – af blodkræft og døde indenfor et år.

Så meget ved vi fra historiebøgerne.

Den åndelige side

Men der hører mere med til den historie. Eva Peron var nemlig også rodet ind i okkultisme og fik placeret spiritister som ministre og i andre vigtige positioner. Hun blev således inspireret fra den okkulte verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det fortæller Dr. R. Edward Miller – bare i en parentes – i sin beretning om den store vækkelse, der kort efter brød ud i Argentina.

Miller kom selv fra USA til Argentina som evangelisk missionær i 1948. På det tidspunkt var mange nazister flygtet til landet fra Europa, ofte med formuer, de havde stjålet fra jøderne.

Landet var præget af ugudelighed. Den katolske kirke var dengang korrupt og præget af tomme ritualer i stedet for en levende kristen tro. Af mangel på åndelighed i kirken vendte befolkningen sig til spiritisme og andre former for okkultisme.

Kun ½ pct. var evangeliske kristne, og de havde svært ved at arbejde på grund af fordomme og politiske begrænsninger. Hvis en menighed fik bare én ny kristen, talte man længe om det – ligesom i Danmark. Det var umuligt at få et åndeligt gennembrud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dr. R. Edward Miller, sammen med sin hustru, spillede selv som ung en afgørende rolle.
Tæt på at opgive

Miller så landets fortvivlede situation og arbejde ihærdigt som missionær, men også uden større resultater.

I 1949 var han klar til at rejse hjem, da han efter lang tids bøn og faste endelig følte Guds nærvær. Vækkelsen begyndte i ham selv. Han forstod, at han skulle opfordre medlemmerne af den lille kirke til at holde bedemøder.

Igen kom der næsten ingen, men efter nogle møder kom der et gennembrud, og kirken i Mendoza oplevede Helligåndens kraftige nærvær, så mennesker bekendte deres synder, bad om nåde, blev frelst og helbredt og rakte ud til andre.

Derfra bredte vækkelsen sig 1949-51 til Buenos Aires, Chaco og andre byer, ja helt til Paraguay.
Men Gud havde større planer.

Visitation af en engel

Unge fra vækkelsen samledes i tre måneder på en bibelskole i City Bell for at søge Gud.

Her oplevede en af eleverne, Alexander, en lysende engel. Derefter så de andre også englen og fik profetiske budskaber, og de bad intenst og under dyb gråd i 3 måneder for landet.

Da sørgetiden var forbi, fyldes de i stedet med glæde og latter. Nu havde de bedt igennem.
Mens de var der, fik de også et budskab om Eva Peron.

”Eva Peron vil falde”

Miller fortæller:
”Én af de mange ting, som Gud havde talt til os, var et profetisk budskab om, at han ville forandre Argentinas regering. De spiritistiske ledere på topposter, som var blevet placeret der af Eva Perón, ville blive fjernet fra deres ministerposter. Det blev opfyldt indenfor et år fra denne dag. Hver eneste af disse onde mænd døde på forskellige måder. Den sidste, der blev fjernet, var Eva Peróns bror. Han blev dræbt i et skuddrama i Montevideo, Uruguay.

Et andet profetisk ord åbenbarede, at én af de mest ind-flydelsesrige kvinder i verdenshistorien, Eva Perón, ville falde.

Hun var præsidentens smukke, onde og spiritualistiske kone. Hun havde tilranet sig mere magt end sin mand, for hun var en brændende spiritist og organiserede store konventer i hovedstadens store boksearena.

Gud sagde, at han ville tage sig af hende og gribe ind for at føre Argentina tilbage til sig. Han ville forvandle landet fra en hedensk nation til en kristen, og føre folket væk fra deres hæmningsløse spiritisme og tilbage til tilbedelsen af den levende Jesus. Han erklærede, at han ville tage hendes liv, og at hun ville komme frem foran ham og skælve af frygt.

Han sagde også, at hun ville prøve at forlænge sit liv på alverdens forskellige måder, men at hun til sidst ville dø en forfærdelig død. Skrigende af smerte – mens hun rev sit hår ud i raseri. Eva Perón, præsidentens stærke, sunde kone, døde inden for et år efter denne forudsigelse. Guds ord blev opfyldt ned til mindste detalje,” fortæller Miller.

Perón bliver helbredt

I 1954 prøver de vakte kristne at få en kendt vækkelsesprædikant til Argentina, men kun Tommy Hicks kan komme.

Han får et kundskabsord om, at han skal møde en mand ved navn Perón. Han ved ikke engang, at det er præsidenten, og spørger en stevardesse i flyet, om hun kender nogen, der hedder Perón. Undrende fortæller hun ham, at det er præsidenten.

De kristne fraråder Tommy at tage kontakt, for de frygter for Perón, hvis diktatur ikke er venligt stemt overfor de kristne.

Men da Tommy Kicks stoppes af vagten udenfor præsidentpaladset, beder han for vagten, og han bliver helbredt. Tommy får lov at møde præsidenten, som er hårdt ramt af psoreasis. Men han bliver også helbredt – for øjnene af sine medarbejdere.

Perón omfavner Tommy og giver tilladelse til, at de kristne må holde deres kampagne på byens største stadion.

200.000 til møde

De første dage er der kun få til møde på det enorme stadion, men snart tiltrækkes hundredtusinder af de mange mirakler, så kampagnen fortsætter i tre måneder (!) fra midten af april til midten af juni.

Ikke blot tilskuerrækkerne, men selve fodboldbanen fyldes af mennesker, så der på et tidspunkt er samlet 200.000.

Derefter følger gennembrud i andre byer og områder op gennem halvtredserne, hvor tusinder oplever tegn og undere og tager imod frelsen og en levende tro. Nye kirker opstår, bibelskoler og børnehjem.

Efter dette var Argentina på mange måder forandret, og vækkelsen fortsatte i en del år.
I 1980’erne opstod i forbindelse med evangelisten Carlos Annacondia en ny vækkelse, som også førte til store forandringer.

Hvad skal der til?

Længslen efter vækkelse er grunden til, at teologen Peter Tinggaard nu har udgivet bogen på dansk, som hans mor nåede at oversætte, inden hun døde.

Peter Tinggaard har fået tro på, at en vækkelse i Danmark vil begynde ved, at flere kristne beder og faster. Han har oprettet hjemmesiden fastefordanmark.dk. Her lover man at faste en dag om ugen for vækkelse.

Dr. Miller underviser også i bogen om, hvad der skal til, før en vækkelse kan komme.
Dr. Miller peger på, at ikke blot mennesker, men hele landet kan være under en dæmonisk åndsmagt, som hindrer Guds rige. Han citerer Jesu ord:

”Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet.” (Luk 11,21-22).

Også Daniel fik at vide af ærkeenglen Gabriel, at Persiens ”fyrste” havde stået imod. Gabriel havde kæmpet med denne åndsmagt over Persien i 21 dage – fra Daniel begyndte at bede. På samme måde mener Miller, at Argentina var under et forfærdeligt åndeligt åg.

Men den slags kan brydes.

”Gud bragte 50 argentinere til bibelskolen i byen City Bell. Han førte dem ind i en stærk omvendelsesproces og en dyb afvisning af synd og dermed også en bevidst afstandtagen fra ondskabens fyrste.”

Dr. Miller peger på, at disse unge begyndte at bruge deres åndelige autoritet i Jesu navn til at vinde magten tilbage i Argentina.

”Fra denne dag begyndte Herren at indgive os håb i vore hjerter. Både skrevne og talte budskaber forudsagde en kommende vækkelse og fantastiske velsignelser.

Han fortalte os, at et uhørt antal lamme mennesker ville gå igen, at de blindes øjne ville blive åbnet, og at alle slags mirakler ville ske. Gud ville frigive en mægtig flod af liv over landet.”

Den åndelige ret

”Denne afvisning af Satans herredømme gav Gud den retslige tilladelse til at invadere og ødelægge ondskabens fyrste og hans herredømme over landet.

Efter denne sejr fortsatte Gud med at kalde, træne og udsende arbejdere til sin høst.

Selv om der i dag er gået mange år siden den store vækkelse, har de onde ånds-magter over Argentina ikke været i stand til at genvinde deres magt i den åndelig sfære,” konkluderer Miller.

Læs også leder